Ha koll på ditt varför

Publicerad: 2021-09-20

När Lali Fjellström startade sin egen redovisningsbyrå 2006 gick det inte riktigt som hon hade tänkt sig. Idag är Lali Auktoriserad Redovisningskonsult och Branschansvarig redovisning på Srf konsulterna där hon bland annat arbetar med att stötta och stärka nystartade redovisningsbyråer. Lali ger sina tips om vad du som ska starta egen byrå ska tänka på.

Lali Fjellström har förstahandserfarenhet av att det kan vara svårt att lyckas som egenföretagare. När hon startade sin egen redovisningsbyrå år 2006 gjorde hon det klassiska misstaget med att ivrigt börja arbeta utan att fundera över sitt ”varför”.

– Hade jag gjort om det med de erfarenheter jag har idag så hade jag varit modigare med att ta betalt från början, satt upp fasta priser och varit mer selektiv med vilka kunder byrån tar in, berättar Lali. Detta hade skapat en högre lönsamhet och en mindre arbetsbelastning. Men det visste jag inte då, det är sådant man lär sig på vägen. 

Sedan den 3 augusti år 2020 arbetar Lali som Branschansvarig Redovisning på Srf konsulterna. Där har hon stor användning för sina kunskaper och erfarenheter som egenföretagare och hon vill gärna hjälpa nya redovisningskonsulter att inte begå samma misstag som hon själv gjorde.

– Att våga starta eget är att göra en investering i sig själv, sin kompetens, sin erfarenhet och ett sätt att bredda sin ”verktygslåda” med förmågor, menar Lali. Den investeringen kan vara värd en högre arbetsinsats och en lägre lönsamhet till en början. Det ger möjlighet att prova på att själv bestämma över och planera verksamheten. Den möjligheten kanske man inte har på samma sätt som medarbetare på någon annans byrå. Att själv vara företagare ger dessutom en högre trovärdighet när du ska ge dina kunder råd om hur de ska sköta sitt företagande.

Lali berättar att när man ska starta en byrå så är det inte mycket som skiljer sig åt från att starta ett annat företag. Hon menar att man som person bör ha en kombination av lugn och oräddhet, då behöver man inte bli nervös och osäker och man kan förmedla trygghet till kunderna även när det svajar. 

– När man startar eget ska man alltid fråga sig, vad är mina mål? Varför gör jag detta? Vad vill jag uppnå? Hur ska jag planera för att komma dit? Jag tror att många kavlar upp ärmarna och bara börjar jobba, utan att ta sig tid att sätta mål och göra en plan. När man inte börjar med att ta reda på vart man ska är det inte så konstigt om man upplever att man bara jobbar utan att komma någon vart.

Ska man auktorisera sig?

Har du rätt kompetens och tillräcklig erfarenhet så kan du bli en god rådgivare. Att auktorisera sig är inte ett måste och Auktoriserad Redovisningskonsult är ingen skyddad titel. Men det kan ge dig ett bra stöd som tryggar både dig och dina kunder i att du har vad som krävs. Det kan dessutom vara en tillgång för dig ur både ett marknadsförings- och employer brandingperspektiv. Lali berättar att det finns många skäl att auktorisera sig.

– När du är auktoriserad har dina kunder tryggheten i att du är väl utbildad och erfaren, att du har uppdaterade och aktuella kunskaper, att du är ansvarsförsäkrad och att kvaliteten i ditt arbete följs upp regelbundet, konstaterar Lali. En auktorisation ger dig också tillgång till nätverk med skarpa kollegor, du får en stark branschorganisation i ryggen som både driver branschens frågor och som ger dig ett stöd i form av mallar, verktyg, frågeservice, utbildningar med mera. 

För att upprätthålla titeln Auktoriserad Redovisningskonsult krävs att du är yrkesverksam som redovisningskonsult, är ansvarsförsäkrad och att du vidareutbildar dig för att hålla dina kunskaper uppdaterade. Du behöver också genomgå löpande kvalitetsuppföljning med några års mellanrum.

– Att auktorisera sig är en god investering som leder till högre lönsamhet, inte bara i egen kunskap och större marknadsföringsmöjligheter för dig och din byrå, utan auktorisationen är även ett starkt säljargument för att motivera en högre prislapp jämfört med dina konkurrenter. Du får helt enkelt en kvalitetsstämpel som andra saknar, konstaterar Lali. 

Läs också Hogias tips för att starta en lönsam byrå.

Hur blir jag lönsam?

Hur man blir lönsam är inte en enkel fråga att ge ett svar på men det finns många faktorer som påverkar vilken framgång du får. Enligt en kundnöjdhetsundersökning som SKI (svenskt kvalitetsindex) genomförde år 2019 visar tydligt att auktorisation bidrar till högre kundnöjdhet. Den visar också att om du som redovisningskonsult kan se helheten för kundens verksamhet kan det skapa förutsättningar till att du kan bidra till kundens framgång. Det framkommer också att personlig kontakt, service och tillgänglighet är viktigare vid köp jämfört med kostnad och prisnivåer.
Alltså kan det vara lönsamt att få en helhetsbild av kundens verksamhet för att kunna vara rådgivare när din kund har frågor och behöver stöd. 

– Det är lätt i teorin att säga hur du ska göra men det är såklart svårare i praktiken. Men när du startar upp din verksamhet, tänk igenom och sätt mål, gör en plan, mät utfallet och följ upp. Ge dig inte, avvik inte från planen men utvärdera den löpande och var beredd att tänka om när det är läge. Har du fasta priser, digitala processer, automatiserad bokföring och rätt systemstöd är det en grundförutsättning då du får mer tid att ge dina kunder handfasta råd som kan bidra till verksamhetens framgång. 

Lali berättar att även om man är nystartad så måste man ha modet att våga säga nej till vissa kunder. 

– Ha hellre färre och rätt kunder, än fler och stökiga. De stökiga uppdragen drar ner lönsamheten och arbetsglädjen och kan i värsta fall leda till problem även för dig som redovisningskonsult. Att arbeta med skötsamma kunder som vill göra rätt och som vill ha ett gott samarbete med dig ger dig goda förutsättningar att kunna hjälpa till med verksamheten och det kommer vara både roligare och mer lönsamt, menar Lali. De blir dessutom ambassadörer för dig och lockar in företag med samma attityd till din byrå.

Lalis konkreta tips till dig som ska starta byrå

 1. Ha koll på ditt ”varför”
  Tänk igenom vilka mål du har, varför gör du detta? Vad vill du uppnå? Hur ska du planera din verksamhet för att komma dit? 
 2. Bra infrastruktur
  När du startar en byrå är din kärnverksamhet att ta väl hand om andra företag och företagare. Det är därför extra viktigt att du redan från början har eller skaffar en bra infrastruktur såsom programstöd för din dokumentation av kunderna. För att bygga förtroende hos kunderna måste du både ha ordning på torpet och den kompetens de förväntar sig. I redovisningsbranschen är struktur, organisation och planering viktiga grundförutsättningar för att kunna leverera på topp. 
 3. Auktorisera dig
  En auktorisation ger dig en kvalitetsstämpel som kan vara avgörande för en kund att välja just dig. 
 4. Rätt erbjudande till kunden
  Ha fasta priser och paketera dina tjänster. Då blir det tydligare för kunden vad som ingår, lättare att sälja och lättare att förhålla sig både för dig och kunden. Det är också viktigt att man är tydlig med vad som ingår och vad som inte ingår samt pratar med kunden om hur förändringar i deras verksamhet och omfattning påverkar priset. Våga ta dig tid att ta upp en omförhandling när uppdragen förändras.
 5. Skaffa dig ett nätverk
  När du är ny är nätverkande mer effektivt än annonsering. Delta i evenemang, knyt nya kontakter, var aktiv på LinkedIn och andra sociala medier och var generös med din kunskap. Ta rygg på dem som du ser upp till, följ dem på sociala medier och se hur de gör. På en mindre ort kan det vara en god idé att prata med banken, företagarföreningen eller andra viktiga aktörer som kan ge dig en fot in på marknaden. Delta på event, både digitala och fysiska och berätta att du finns och är tillgänglig för nya uppdrag eller kontakter. 
 6. Marknadsför dig
  En enkel men snygg hemsida är ett måste och att svara snabbt och trevligt på nya förfrågningar, oavsett arbetsbelastning i övrigt. Lyft gärna fram din kunskap och erfarenhet och din auktorisation om du har den. Kanske du kan erbjuda gratis rådgivning till nyckelpersoner som kan öppna för andra kontakter. Se till att dina första kunder får riktigt bra service så de sprider ordet. Berätta vad som skiljer dig från de andra, vad är din USP, varför ska kunden välja just dig och din byrå? Ta dig inte an fler eller mer komplicerade uppdrag än du klarar av att leverera riktigt bra på. En dålig leverans kan skada lika mycket som tio goda leveranser kan gynna, det är värt att komma ihåg. Bättre att vara selektiv från början, vara noga med utvärdering och antagande av nya uppdrag och ha tilltro till att det kommer finnas kunder så det räcker, än att ta in alla och sen få problem och behöva avsluta uppdraget. Har du särskild kompetens inom något specialområde kan det vara klokt att bygga en riktigt nischad verksamhet.

 

– Våga prova, våga misslyckas, våga be om hjälp och ge inte upp! Be någon som har gjort resan om goda råd och tänk igenom ditt ”varför” allra först.  Att bli företagare är spännande och utmanande och det kommer att vara värt det! avslutar Lali. 

Läs mer om hur du blir auktoriserad via Srf konsulterna här

Bransch
Redovisnings- och revisionsbyrå

Helhetslösningar som effektiviserar för både dig och dina kunder! 

Läs mer