Har du rätt fokus i revisionsarbetet?

Riskbedömning utgör grunden i revisionsplaneringen. Det gäller att fokusera på rätt saker med hänsyn till företagets storlek, bransch och omvärld. Ett arbete som är både omfattande och tidskrävande. För att revisionen ska bli mer effektiv och för att branschen inte ska riskera att halka efter i den digitalisering som nu sker i samhället måste byråer bli bättre på att ta till sig ny teknologi och arbeta mer effektivt.

Revisionsmetodiken idag utgår från en riskbaserad ansats och det är den som styr vad revisorer väljer att fokusera på i granskningen. Hanna Persson, en erfaren revisor från byråvärlden som nu arbetar som produktspecialist och konsult inom revision och analys här på Hogia, ser flera möjligheter.

– Min uppfattning är att branschen lägger allt för stor del av sin tid på att substansgranska poster som inte är väsentliga. Granskning av omfattande stickprov och avstämning av ej betydande konton känns ineffektivt och skulle kunna hanteras på bättre sätt, säger Hanna.

Automatisera granskningsprocesserna

Nyckeln till ett effektivt revisionsflöde är att identifiera processer och rutiner som är betydande för företaget. I dessa processer och rutiner kartläggs eventuella risker som kopplas till väsentliga poster, som sedan automatiskt genererar ett granskningsprogram. 

– Här på Hogia ser vi att den analoga granskningen som idag utförs kan minskas till förmån för en mer digital och analytisk granskning. Digitala revisionsverktyg kan hjälpa såväl den lilla som stora byrån att effektivisera granskningsmoment och på så vis nå likvärdiga eller bättre resultat och samtidigt spara värdefull tid. Hanna fortsätter:

– Det finns även verktyg för analys och slumpmässiga stickprov som gör det lättare att upptäcka avvikelser samt identifiera och hantera risker. Med enkla metoder kan vi snabbt och smidigt ta fram avancerade analyser som ger en bättre bild av den verksamhet som granskas och bidrar till högre kvalitet i revisionen.

Riskbaserad ansats i praktiken

När delarna av granskningen automatiseras frias det upp tid, tid som istället kan läggas på det som är viktigt utefter varje företags förutsättningar. 

– Det känns bra att hjälpa våra kunder till en effektiv revisionsprocess genom att redan i ett tidigt stadie i planeringen identifiera de flöden och poster som ska substansgranskas. Genom att inte lägga tid på ej väsentliga poster frigörs tid. Kunderna får samtidigt hjälp att navigera digitalt från start till mål, via en röd tråd i revisionsprocessen. 

– Byråer har mycket att vinna på en revisionslösning där revisionsverktyget är integrerat med både analysprogram och byråstöd. Hela revisionsprocessen blir mer effektiv av att revisionen följer en genomtänkt arbetsgång, samtidigt som det säkerställs att alla steg har fullt stöd för International Standards on Auditing (ISA), avslutar Hanna.

Vill du veta mer om hur ett revision- och analysprogram kan underlätta din vardag?

Kontakta oss som jobbar direkt mot redovisnings- och revisionsbranschen på 0303 - 667 80 eller redovisning@hogia.se.

Bransch
Redovisnings- och revisionsbyrå

Helhetslösningar som effektiviserar för både dig och dina kunder! 

Läs mer
Revision
Hogia Audit - effektiv revision

Hogia Audit – säkerställer att din revision följer kraven från ISA, ISQM och FAR

Läs mer
Transaktionsanalys
Analys, uppföljning och kontroll

Effektiva lösningar för företag och redovisningsbyråer inom analys, avstämning och granskning

Läs mer
Kunskap & Inspiration
Ny funktion granskar risk för penningtvätt

Niclas träffar Crowe Horwaht Tönnervik som skapar kundvärde med effektiv revisionsprocess.

Läs mer