Karensavdrag – exempel för dig som betalar ut månadslön

Den 1 januari 2019 infördes karensavdrag istället för karensdag. Men vad betyder den nya karensregeln för dig som företagare och arbetsgivare?

Syftet med de nya bestämmelserna är att det avdrag som görs när man är sjuk ska vara rättvist och förutsägbart, framförallt för alla som arbetar obekväma arbetstider. Här berättar Hogias HR-expert Sara Janson om vad karensavdraget innebär i praktiken och ger räkneexempel.

Sjuklön från den första sjuktimmen

Bestämmelserna om karensavdrag anges i lagen om sjuklön och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning. Beräkningen av karensavdraget kommer alltid bli detsamma då det alltid blir en viss procentsats av sjuklönen och kommer att betalas ut från första frånvarotimmen. Alltså, en löntagare kommer inte att tjäna på att gå hem ett par timmar tidigare första dagen av sjukfrånvaron. 

Karensavdraget innebär även att löntagare som har oregelbundna arbetstider inte längre förlorar mer pengar om han/hon är sjuk en dag när de skulle ha jobbat ett långt pass, kväll eller över storhelger.

Karensavdrag för dig som företagare

Olika regler gäller beroende på vilken företagsform du bedriver. För enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag innebär de nya bestämmelserna ingen skillnad mot tidigare. Men om du har ett aktiebolag räknas du som anställd i ditt företag och då gäller samma bestämmelser för dig som för andra anställda, i stället för en karensdag görs ett karensavdrag.

Karensavdrag för dig som arbetsgivare

Karensavdraget innebär för arbetsgivare att karensen beräknas något annorlunda, exakt hur kommer att avgöras i de olika kollektivavtalen. Det finns i dagsläget flera olika lösningar på hur karensavdraget skall beräknas i de kollektivavtal som är tecknade och många är fortfarande inte klara.

Karensavdrag – räkneexempel

Beräkningsregler
Formel för sjukavdrag: (Månadslön*12)/52*VAT) VAT = Veckoarbetstiden, vanligen P8 i HogiaLön Plus
Formel för sjuklön: (Månadslön*12)/52*VAT)*0,8
Karensavdraget: Sjuklön för en genomsnittsvecka multiplicerat med 0,2

Månadslön: 30 000, inga rörliga lönedelar
Arbetstid: 40 h/v, mån - fre, 8 h/dag

Nya regler, sjuk hela veckan

Löneart   Datum Antal   A-pris Belopp 
 Månadslön  30 000
 Sjukavdrag  190107 - 190111  40h  -173,08  -6 923,20
 Sjuklön  190107 - 190111  40h  138,46  5538,40
 Karensavdrag  -1107,68  -1107,68
 Bruttolön  27 507,52
Löneart 
 Månadslön
 Sjukavdrag
 190107 - 190111  40h
 Sjuklön
 190107 - 190111  40h
 Karensavdrag
 Bruttolön

Nya regler, sjuk del av dag (4 h) och hel dag (8 h) efterföljande dag

Löneart   Datum Antal   A-pris Belopp 
 Månadslön  30 000
 Sjukavdrag 190107 - 190108  12h  -173,08  -2 076,96
 Sjuklön 190107 - 190108  12h  138,46  1661,52
 Karensavdrag  -1107,68  -1107,68
 Bruttolön 28 476,88
Löneart 
 Månadslön
 Sjukavdrag
190107 - 190108  12h
 Sjuklön
190107 - 190108  12h
 Karensavdrag
 Bruttolön

Nya regler, sjuk del av dag (4 h)

Löneart   Datum Antal   A-pris Belopp 
 Månadslön  30 000
 Sjukavdrag 190107 - 190107  4h  -173,08  -692,32
 Sjuklön 190107 - 190107  4h  138,46  553,84
 Karensavdrag  -553,84 -553,84
 Bruttolön 29 307,68
Löneart 
 Månadslön
 Sjukavdrag
190107 - 190107  4h
 Sjuklön
190107 - 190107  4h
 Karensavdrag
 Bruttolön
LÖN/HR
Lösningar för lön och HR som effektiviserar din vardag
Kunskap & inspiration
AGI – Arbetsgivardeklaration på individnivå

Alla verksamheter måste nu skicka in kontrolluppgifter till Skatteverket varje månad i en AGI, Arbetsgivardeklaration på Individnivå.

Läs mer