PEPPOL – europeiskt standardformat för elektronisk handel

Nätverket, som förenklar för köpare och säljare att nå varandra, är ett stöd för elektroniska processer för fakturering, beställningar och upphandling.

PEPPOL står för Pan-European Public Procurement On-Line. Det är en samling infrastrukturkomponenter, specifikationer och tekniska beskrivningar som kan användas för att utbyta information inom området elektroniska inköp.

Sedan 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras elektroniskt. Det innebär att alla leverantörer till offentliga verksamheter måste skicka elektroniska fakturor (e-fakturor), och att såväl myndigheter som kommuner, landsting och regioner måste kunna ta emot e-fakturor.

PEPPOL är ett av flera nätverk som tillhandahåller standardiserade och godkända format för att skicka och ta emot e-fakturor i enlighet med den nya lagstiftningen.

Vi som leverantör säkerställer nu att våra kunder enkelt kan kommunicera med andra parter i det europeiska nätverket PEPPOL och leva upp till lagkravet för e-faktura.

– För oss på Hogia är det självklart att gå in som accesspunkt i PEPPOL. När köpare och säljare kan utbyta information oberoende av vilket affärssystem de använder skapar vi förutsättningar för en bättre e-handel, berättar Hogias e-fakturaexpert Anna Elverheim.

I Europa använder redan många aktörer inom såväl det privata näringslivet som i den offentliga sektorn PEPPOL. I Sverige är alla myndigheter registrerade i nätverket och sannolikt kommer hela den offentliga sektorn att följa efter i snabb takt. För att förenkla kommunikationen mellan samtliga parter förväntas även leverantörer till offentliga verksamheter att börja använda PEPPOL som standard.

– Vår lösning för elektronisk fakturahantering är en av de få på den svenska marknaden som säkerställer att kunder inom såväl privat som offentlig sektor kan skicka och ta emot e-fakturor direkt från sina ekonomiprogram, utan att behöva tänka på format, tekniska anpassningar eller integrationer för att leva upp till gällande lagkrav, avslutar Anna.

Obligatorisk e-faktura gäller alla inköp till följd av offentlig upphandling och omfattar därmed även direktupphandling. Att inte fakturera på rätt sätt till offentliga organisationer kan innebära vite. PDF-faktura eller skannade fakturor kommer inte att godkännas. Läs mer om lagkravet om e-faktura här.

 

Relaterat

Elektronisk fakturahantering
Effektiva flöden är en självklarhet!

Både för inkommande och utgående fakturor

Läs mer