Revisorer kvalitetssäkrar redovisning med rätt analysprogram

Revisorer kvalitetssäkrar redovisning med rätt analysprogram

Att höja kvaliteten på revisionsarbetet är något många strävar efter. Revisorn ger tips om bästa genvägarna för automatiserad analys.

Kvalitetssäkra kundens redovisning – revisorn berättar om verktyget som underlättar

Visste du att med tre knapptryck får du en överblick över din kunds transaktioner, avvikande momssatser och du får upp en lista över intäkter och kostnader på kundens alla projekt. Det kan låta som framtiden men vi på Hogia kallar det Transaktionsanalys Proffs. 

Hög kvalitet blir vardagsmat 

Att höja kvaliteten på revisionsarbetet är något många strävar efter och det blir mycket enklare med hjälp av verktyg som automatiserar analysen. 

John Sjöberg, konsult på Hogia, har arbetat i många år som revisor och ansvarar nu för analysverktyg som riktar sig mot redovisningskonsulter och revisorer. Han berättar här om sina favoritfunktioner i Transaktionsanalys Proffs, ett analysverktyg där du kan skapa ett digitalt arbetsflöde för att snabbt hitta sådant som du behöver granska närmare. 

”Transaktionsanalys Proffs är det bästa verktyget jag har använt för analys av filer med SIE-format under mina år som revisor. Du kan enkelt verifiera fullständigheten i dina kunders transaktioner då programmet identifierar avbrott i serier, tomma verifikat och avvikande verifikat i verifikationsserierna.” 

Genvägarna till smidig analys

”När du har försäkrat dig om fullständigheten i transaktionerna ger programmet ett utmärkt stöd för de analytiska momenten. Rapportfunktionen ger en tydlig överblick över periodens förändringar på kontonivå. Du sparar dina avstämningar i tydliga pdf-dokument som kan lagras i programmets mappstruktur eller på annan valfri plats.” 

”Avstämningar av reskontror mot huvudboken är supersmidiga genom att programmet automatiskt matchar debet- och kreditbokningar mot varandra och kvar blir avvikelser som du följer upp och transaktionerna som utgör underlag för bokslutet.” 

”Du kan smidigt analysera intäkter och kostnader på projektnivå. Det blir enkelt att välja ut projekt med större risk och skapa sig en uppfattning om huruvida kostnader har uppkommit på oväntade konton. Ett bra stöd för att kunna göra ett mer kvalificerat stickprovsurval vid substansgranskning av projekt.”

”Transaktioner tas fram på dagsnivå. Genom att i programmet analysera konteringsmönster på dagsnivå kan du enkelt isolera transaktioner på exempelvis helger som urvalsstöd för granskningen av manuella bokföringsordrar.”

”Lyxen att kunna läsa in en SIE-fil i ett program som inte är beroende av internetuppkoppling och snabbt kunna få en analytisk översikt ute hos kund är ovärderligt. Det är det smidigaste analysprogrammet jag känner till” avslutar John.

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss på telefon 0303-667 80 eller skicka ett mejl till redovisning@hogia.se 

Bransch
Redovisnings- och revisionsbyrå

Helhetslösningar som effektiviserar för både dig och dina kunder! 

Läs mer
Transaktionsanalys
Analys, uppföljning och kontroll

Effektiva lösningar för företag och redovisningsbyråer inom analys, avstämning och granskning

Läs mer
Kunskap & inspiration
Digital inlämning av årsredovisning till Bolagsverket