Räkna ut omsättning per anställd

Omsättning per anställd = omsättning/medelantal anställda.

Omsättningen per anställd är ett vanligt förekommande nyckeltal. Det används ofta för att bedöma ett företags effektivitet. Ju högre värde desto mer effektivt anses företaget vara. Men det är viktigt att tänka på att nyckeltalet påverkas av bland annat hur mycket vidareförsäljning företaget har, inflation/prisförändringar och hur medelantalet anställda är beräknat. Om du vill höja omsättningen per anställd för ditt företag bör du försöka öka omsättningen och/eller minska antalet anställda.

EXEMPEL: Ett bolag har år 1 en omsättning på 5 500 kkr. Medelantalet anställda under året har varit 5 stycken. Det ger en omsättning per anställd på 1 110 kkr.

Omsättning per anställd: 5 500 kkr/5 anställda = 1 100 000 kr

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss på telefon 0303-663 50 eller skicka ett mejl till hotell@hogia.se

Läs också

Bransch
Hotell & Restaurang

Affärssystem för verksamheter inom besöksnäringen

Hotell- & restaurangssystem
Kunskap & inspiration
Nyckeltal för hotell och restauranger

För att din verksamhet ska nå ekonomisk framgång krävs mer än god mat, bra service och fina viner.

Läs mer
Kunskap & inspiration
Räkna ut råvarukostnaden

Råvarukostnad i procent av omsättningen = råvarukostnad/omsättning (i %)

Läs mer