Nyckeltal för hotell och restauranger

För att din verksamhet ska nå ekonomisk framgång krävs mer än god mat, bra service och fina viner.

Som företagare är alltid målet att gå med vinst. För att nå detta krävs mer än god mat, fin dryck och bra service. En restaurang eller ett hotell måste ses som en ekonomisk verksamhet. Vanligt idag är att man använder nyckeltalet omsättning per dag. Detta säger ingenting om företagets lönsamhet. För att lyckas med ekonomisk framgång måste man arbeta mer med kvalitativa nyckeltal. Det är inte mängden av nyckeltal som gör att man når framgång utan kvalitén på de nyckeltal man väljer att arbeta med. Välj t.ex. ut 5st nyckeltal/styrtal och styr verksamheten efter dessa. Exempel på nyckeltal för restaurang och hotell ser ni i menyn till vänster.

Hogia har goda kunskaper och erfarenheter av nyckeltal och styrtal. I våra branschanpassade system finns färdiga nyckeltalsrapporter som enkelt kan användas som styrning mot en mer lönsam verksamhet.

Viktiga egenskaper för fungerande nyckeltal:

  • Användbara

  • Anpassade till verksamhetens förutsättningar och situation

  • Relevanta

  • Kommunicerbara

  • Bättre med fokus på kvalitet än på kvantitet, dvs undvik att ha för många nyckeltal för att mäta måluppfyllelsen

 

 

Läs också

Bransch
Hotell & Restaurang

Affärssystem för verksamheter inom besöksnäringen

Läs mer
OpenBusiness
Ekonomisystem i molnet
Personalliggare
Digital registrering säkrar
Kunskap & inspiration
Räkna ut råvarukostnaden

Råvarukostnad i procent av omsättningen = råvarukostnad/omsättning (i %)

Läs mer