Lagkrav och digitalisering: markant ökning av e-fakturor

Kraven på företag att kunna fakturera elektroniskt ökar, och är man leverantör till en offentlig verksamhet är det redan ett lagkrav.

Manuell administration och bristfälliga rutiner är en stor anledning till att fakturor blir betalda för sent, dessutom kostar hanteringen pengar och tar tid i en verksamhet. Anna Elverheim som är e-fakturaexpert här på Hogia berättar att allt fler företag inom såväl det offentliga som privata näringslivet nu ställer krav på sina leverantörer att fakturera elektroniskt.

– Vi har sett en tydlig trend de senaste åren när det gäller efterfrågan på våra tjänster inom elektronisk fakturahantering, och sedan lagkravet trädde i kraft tidigare i år har ökningen varit markant, berättar Anna. Med elektronisk fakturahantering registreras, attesteras och betalas inkommande fakturor helt digitalt, samtidigt som kundfakturor levereras direkt till mottagarens ekonomisystem.

Vinsterna med att skicka och ta emot fakturor elektroniskt är stora för såväl små som stora företag, berättar Anna. 

– Förutom ett säkrare betalflöde och att distributionen av faktor underlättas, betyder det också lägre administrativa kostnader, samt en mer miljömässigt hållbar utveckling då vi slipper pappersfakturor och den traditionella postgången.

Digitalisering står högst upp på agendan hos offentlig sektor

Som leverantör till kommun, region eller en myndighet är det elektronisk fakturering som gäller för att delta i offentliga upphandlingar. Fakturan måste också vara i ett strukturerat format. Hit räknas till exempel inte pdf-filer eller scannade/tolkade fakturor.

– Fördelen med en elektronisk faktura i ett strukturerat format är att uppgifterna på fakturan levereras i realtid till mottagarens ekonomisystem, därmed behövs inga uppgifter fyllas i manuellt. Betalflödet blir säkrare och dessutom minskar risken för bluffakturor, berättar Anna.

Det format som de flesta verksamheter inom den offentliga sektorn använder för att ta emot elektroniska fakturor heter PEPPOL. Anna berättar att även privata företag nu väljer PEPPOL som standard i stor utsträckning, men att man som enskild företagare inte ska behöva tänka på vare sig format eller tekniska anpassningar.

– Våra kunder kan redan idag e-fakturera i godkänt format via PEPPOL direkt från sina ekonomiprogram, säger Anna.

Kontakta oss på 0303-72 60 50 eller skicka ett mejl till fakturacirkeln@hogia.se så berättar vi mer om Hogias lösning för elektronisk fakturahantering.

Läs också

Elektronisk fakturahantering
Effektiva flöden är en självklarhet!

Både för inkommande och utgående fakturor

Läs mer
Kunskap & inspiration
PEPPOL – nätverk för elektronisk fakturahantering

Allt du behöver veta om det europeiska standardformatet

Läs mer