Rätt råd snabbt till företag i ekonomisk kris

Att ha en oberoende part att diskutera de senaste månadernas utveckling av verksamheten kan vara ett bra sätt att få en rättvis bild av hur verksamheten mår och vilka åtgärder som skulle behöva vidtas. Katarina Eklund på rådgivnings- och revisionsbyrån BDO berättar att de snabbt måste sätta sig in i aktuell information då de får många samtal direkt morgonen efter när regeringen släppt ett nytt åtgärdspaket.

Katarina Eklund på BDO

Katarina Eklund är affärsområdesansvarig för revision i region väst på BDO och auktoriserad revisor med 15 års erfarenhet av yrket. Katarinas roll varierar beroende på vilken kund det rör sig om. De mindre bolagen kräver en rådgivare medan de större sköter frågor på egen hand genom sin egen ekonomiavdelning. 

– Kontaktytorna mot kunderna har ökat i stor omfattning efter de senaste veckornas utveckling, berättar Katarina. Detta ovanliga händelseförlopp har lett till att kunderna i större utsträckning ber sina revisorer om råd.

Alla bolag vill ha råd

Katarina är övertygad om att oavsett vilken verksamhet som bedrivs så kommer alla företag påverkas av det samhällsklimat vi befinner oss i, frågan är bara i vilken utsträckning.

– Jag ser ingen tydlig trend avseende vilka bolag som hör av sig. Det kan vara detaljhandelsbolag, konsultbolag och tjänsteutövare generellt. Frågorna varierar beroende på verksamhet men frågor om lagerhållning, leveranskedjor och pågående arbeten för konsulter är vanligt återkommande. 

– Jag ser även till att själv aktivt kontakta vissa bolag. Tack vare att jag känner mina kunder och vet vilka motparter de har så vet jag också vilka bolag som skulle kunna få problem. Det är viktigt för mig att få mina kunder att reflektera över situationen, säger Katarina. 

De frågor som rör kundernas generella verksamhet skiljer sig inte mot de frågor Katarina brukar få. Katarinas ambition är att alltid försöka se framåt och att hennes revisionskunder ska få bättre förutsättningar för att leverera goda resultat i framtiden.

– Att mina kunder får bra resultat är det som är roligt, berättar Katarina. Men självklart får jag frågor om det aktuella läget från oroade kunder. Då ger jag mina tips på hur företagen kan tänka. 

Ta hjälp att identifiera vilka fasta kostnader som kan kapas

Som revisor är det lättare för mig att göra denna kartläggningen eftersom jag inte är emotionellt knuten till verksamheten. Jag har inga personliga känslor till de kostnader som finns i företaget. Det är ofta där det faller när företaget självt ska utvärdera kostnader.

Likviditetsfrågor 

Håll koll på likviditeten kopplat till finansiering av verksamheten, intäkter och kostnader. Så väl som effekterna av att ta eventuella lån. Företag med goda säkerheter som exempelvis övervärde i fastigheter, har lättare att få pausa amorteringar på befintliga lån eller utöka sina krediter.

Underlag

Ta hjälp med att ta fram underlag till banken såsom prognoser om verksamhetens framtid och likviditetsbudgetar.

Förstå finansieringsformer

Det är viktigt att företagsledare är införstådda med vad det innebär att använda sig av olika finansieringsformer. Annars kan de råka illa ut på ett personligt plan genom att ådra sig personliga skulder på grund av att de gått i borgen för bolagets verksamhet.

För att möta frågor som uppkommer efter de åtgärder som regeringen gått ut med har BDO utsett en expertgrupp. Expertgruppen består av representanter från samtliga affärsområden och det ingår medarbetare som har erfarenhet av att arbeta sig igenom kriser. Så fort regeringen går ut med en ny åtgärd får Katarina och hennes kollegor samtal direkt morgonen efter.

– Man måste vara snabb i att förstå och hänga med i de förändringar som görs i och med coronapandemin. Till exempel gick regeringen först ut och sa att korttidspermitteringar inte gällde företagsledare, sen bytte de till enskilda firmor. Tolkningen ändras hela tiden och det kommer säkert att ändras ytterligare fram till den 7 april. Det är också svårt att uttala sig innan allt är spikat. 

Råd till företag

Katarinas upplevelse är att många företag är relativt pålästa och uppdaterade om vad som händer och att de följer nyheter inom området genom att till exempel ha koll på information från Verksamt, Tillväxtverket och Skatteverket. Katarina tycker att man ska vara källkritisk och utgå från en organisation som man har en relation till när man hämtar information. Katarina vill ge följande råd till dig som företagare:

  1. Verksamt.seTillväxtverket och Skatteverket är bra hemsidor för företag att följa i dessa tider, det är officiella källor utan egenintresse. BDO skickar också ut nyhetsbrev till sina kunder om situationen som råder. Nyhetsbrevet täcker de senaste händelserna och expertgruppen är med och tar fram informationen.

  2. Alla kommer att påverkas i viss utsträckning, tänk efter och fundera hur just ditt företag kommer att påverkas rent realistiskt både utifrån ett kund- och ett leverantörsperspektiv. Vilka är era kunder och leverantörer? Målet är att komma fram till hur ni påverkas likviditetsmässigt framåt.

  3. Ta reda på vilka stödpaket som finns och på vilket sätt företaget kan dra nytta av dem, ha med i bakhuvudet att inte skjuta upp betalningar om ni inte behöver. Ta också en extra funderare kring likviditetsbehov. 

  4. Om det finns risk för en obeståndproblematik, ta hjälp! Var försiktig så att inte bolagets likviditetsproblem påverkar någon personligen. Detta är särskilt viktigt när det kommer till obetalda skatter och avgifter för vilka företagsledaren har ett ställföreträdaransvar.

Här kan du nå Katarina och Simo om du vill komma i kontakt:
Katarina Eklund, BDO, 031 704 13 24
Simo Panas, Hogia Beslutsstöd och Analys, 0720 84 33 02 

Publicerat 200403

 

 

 

Relaterat

Transaktionsanalys
Analys, uppföljning och kontroll

Effektiva lösningar för företag och redovisningsbyråer inom analys, avstämning och granskning

Läs mer
Bransch
Redovisnings- och revisionsbyrå

Helhetslösningar som effektiviserar för både dig och dina kunder! 

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Vägledning till företagare i kris

Så skapar du nödvändiga beslutsunderlag och insikt om vilka åtgärder du behöver göra.

Läs mer