Vägledning till företagare i coronakrisen – så skapar du nödvändiga beslutsunderlag

Ekonomin i världen har tvärbromsat och osäkerheten bland företagare är påtaglig. I vilken utsträckning kommer Coronakrisen påverka våra företag? Vilka konkreta åtgärder behöver de ta för att bemöta rådande kris? Inom revisionsbranschen finns experterna som förstår hur man tar fram siffrorna och rätt grund till de kritiska beslutsunderlag som nu behövs.

Kristofer Håkansson är auktoriserad revisor och partner på RSMs Göteborgskontor med 10 års erfarenhet från revisorsyrket. Han har alltid brunnit för ägarledda företag, är uppvuxen i en småföretagarfamilj och jobbar idag med att rådge ägarledda bolag i varierande branscher såsom hotell & restaurang, tillverkningsindustrin etc.

Kristofer anser att det är bra att det nu kommit ett krispaket riktat mot små och medelstora företag. Frågorna från kunderna handlar om regeringsstödpaketen. Hur ansökningarna ser ut för att få ta del av stödpaketen? Många företagare har de senaste veckorna hamnat i en paniksituation, vart kommer det ta vägen och vad innebär det för dem?

Idag handlar många kunduppdrag om att få räkenskaperna uppdaterade. Den främsta anledningen är att kunna visa upp ett färskt bokslut för banken så att de i dessa tider av likviditetsbrist kan få tillgång till nya krediter. Kristofers uppfattning är att kunderna känner deras verksamhet väl och har en god förståelse för hur verksamheten fortlöper, men att de behöver få deras bild bekräftad genom siffror. De uppdaterade räkenskaperna utgör sedan väsentliga beslutsunderlag för företagsledningen och styrelsen att fatta beslut utifrån. 

Vad bör företagen fokusera på och vilka beslut behöver fattas? 
Kristofer listar de viktigaste områdena:

Se över kostnaderna
Dela upp din verksamhetens kostnader och skapa dig en uppfattning om vilka kostnader som är essentiella för verksamhetens fortlevnad, vilka direkta kostnader du har kopplat till de olika intäktsströmmarna och vilka övriga kostnader finns det i verksamheten som skulle kunna kapas.

Gör riskanalys och se över befintliga intäkter
Vilka intäktsströmmar finns det störst risk för att de drabbas i dessa tider? Kartlägg din kundbas, finns det risk för dålig betalningsförmåga bland någon av era kunder? Finns det kundfordringar som bör skrivas ned till följd av svårigheter i betalningsförmågan hos kunderna? Bör eventuellt vissa intäktsströmmar överges och hur påverkar det verksamheten?

Likviditetsanalys
Vad har du på in- och utbetalningar på kort sikt? Säkerställ att du inte hamnar med negativ likviditet och inventera dina alternativ, hur du kan få en högre likviditet (tex banklån, lån från skattekontot) Gör olika scenarion och upprätta kassaflödesanalyser, hur ser likvida medel i årets början ut och hur ser de ut i slutet av året? Vart kommer de in och försvinner i verksamheten? Fakturera löpande.

Kristofer Håkansson, auktoriserad revisor vid RSM
 
Kristofer avslutar med råden att följa nyheterna noga och hålla sig uppdaterad om vilka åtgärder som kontinuerligt tas av regeringen. Ha en löpande kontakt med din revisor och finansiella rådgivare. Bolla idéer och tankegångar för olika scenarier och konkretisera dem, så blir det lättare att ta ställning till både siffor och åtgärder.

Här kan du nå Kristofer om du vill komma i kontakt:
kristofer.hakansson@rsm.se, RSM, 0700 83 17 34 

Publicerat 200327

 

 

Relaterat

Transaktionsanalys
Analys, uppföljning och kontroll

Effektiva lösningar för företag och redovisningsbyråer inom analys, avstämning och granskning

Läs mer
Revision
Hogia Audit - effektiv revision

Hogia Audit – säkerställer att din revision följer kraven från ISA, ISQM och FAR

Läs mer
Bransch
Redovisnings- och revisionsbyrå

Helhetslösningar som effektiviserar för både dig och dina kunder! 

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Rätt råd snabbt till företag i ekonomisk kris

Att kunna ta rätt beslut snabbt är viktigt när tiderna förändras. Katarina Eklund på BDO har flera års erfarenhet av rådgivning till sina kunder och ger här sina tips.

Läs mer