Retroaktiv lön

I maj månad är de flesta löneförhandlingarna klara. Oftast ska den nya lönen gälla från ett tidigare datum och därmed även gälla lön som redan är utbetald.

Hogias löneprogram förenklar givetvis detta viktiga arbete. Genom programmets funktion för retroaktiv löneberäkning vinner du värdefull tid, tid som kan utnyttjas till annat. 

I funktionen Retroaktiv lön kan du dels göra själva lönerevisionen, samt beräkna den retroaktiva delen. Med hjälp av beräkningen av retroaktiv lön kan du räkna ut lönejustering på tidigare utbetald lön.

Funktionen är indelad i tre steg:

  • I första steget görs lönerevision, antingen i krontal eller med en procentsats, och här kan du även justera värdena för respektive person.
  • I steg två räknas den retroaktiva lönen fram utifrån de lönehöjningar du angivit i steg 1.
  • I det tredje steget väljer du om du vill uppdatera anställdaregistret med de nya lönerna och löneberedningen med den retroaktiva delen.

Om du väljer att uppdatera löneberedningen så anger du vilken löneart det retroaktiva beloppet skall beredas på, t ex standardlönearten 048 Retro månadslön. Samtidigt som listan skrivs till bildskärmen uppdateras löneberedningen med den framräknade retroaktiva lönen

Relaterat

Kunskap & inspiration
Semesterskuldsberäkning
LÖN/HR
Lösningar för lön och HR som effektiviserar din vardag
Hogia MyPayslip
Skicka lönespecar digitalt