Semesterskuldsberäkning

En viktig funktion i ett löneprogram är semesterskuldsberäkningen. Alla företag har stor nytta av funktionen, eftersom det kan handla om mycket pengar som behöver reserveras som en skuld för företaget.

Vad gör semesterskuldsberäkningen? Ett företag behöver regelbundet, månadsvis eller vid årsbokslut, sammanställa uppgifter över företagets aktuella semesterskuld. Semesterskulden är företagets skuld till de anställda för semesterdagar som tjänats in men ännu inte tagits ut, t e x ännu inte uttagna semesterdagar eller sparade semesterdagar. Alla dessa uppgifter får du enkelt och överskådligt fram via funktionen för semesterskuldsberäkning i Hogias löneprogram.

Förutom att löneprogrammet beräknar de anställdas semesterersättning för intjänade dagar, kvarvarande betalda och sparade dagar skuldberäknas även eventuellt rörliga lönedelar, samt inarbetad komptid och tid i tidbank (arbetstidsförkortning). Har de anställda utnyttjat förskottssemester redovisas företagets fordran för dessa dagar och beloppet räknas av från semesterskulden.

Funktionen innehåller en omtyckt finess: du kan enkelt ta fram underlaget för beräkningen om du undrar vilka uppgifter uträkningen grundas på. Givetvis kan du skriva ut denna specifikation.

Semesterskuldsberäkningen ska inte förväxlas med semesterberäkningen! Till skillnad från semesterberäkningen så uppdaterar semesterskuldsberäkningen inga register och kan köras obegränsat antal gånger. Funktionerna fyller helt olika syften.

 

Relaterat

LÖN/HR
Lösningar för lön och HR som effektiviserar din vardag
Kunskap & inspiration
Beräkning av retroaktiv lön
Hogia MyPayslip
Skicka lönespecar digitalt