Slipp alla papper och öka spårbarheten med digitala bokslut

Företag har en tydlig trend när det kommer till att digitalisera sitt bokslutsarbete. Allt fler vill kunna dokumentera sitt bokslut digitalt och på så sätt slippa de fysiska pärmarna och öka spårbarheten. Både upprättande av bokslut och årsredovisning blir så mycket enklare och säkrare med rätt systemstöd.

Lyft dina ekonomiprocesser till ett smartare digitalt flöde

År 2016 fick Bolagsverket uppdraget av regeringen att digitalisera och effektivisera sin administration och informationshantering kring årsredovisningar för aktiebolag enligt K2. Nu är uppdraget att genomföra detta för alla typer av verksamheter.

För företagen blir fördelarna minskade kostnader, både avseende tid och porto, och risken för felaktigheter i årsredovisningarna minskar också. Med Hogias stöd för bokslut, skatt, koncern och analys så kommer du snabbt igång med hela ditt digitala flöde, allt som behövs är endast en enkel import av en SIE-fil, oavsett vilket ekonomisystem du har.


Många företag saknar fortfarande systemstöd eller sitter med system som inte möter deras förväntningar och behov. Vårt mål är att förenkla våra kunders ekonomiprocesser.

Det är ännu inte ett krav på att lämna in årsredovisningen digitalt i Sverige, men i flera länder, till exempel Danmark, är det redan obligatoriskt med digital inlämning av årsredovisning.

Med funktionaliteten i våra användarvänliga standardsystem så hjälper vi dig att komma igång med att digitalisera bokslut och årsredovisning och guidar dig i resan mot en enklare vardag.

3 tips på hur du kommer igång med digitalt bokslut

  • Se till att du väljer en leverantör med en kompetent och tillgänglig support.
  • Investera i utbildning. Det lönar sig alltid i längden. 
  • Välj en trygg och erfaren leverantör som erbjuder bred funktionalitet

Få mer inspiration på våra webbinarier

Om din organisation söker nya verktyg för att spara tid och resurser vid bokslutsarbetet så ska du boka in dig på något av dessa tillfällen.

Hogia har ett ekonomistöd som kan lyfta dina ekonomiprocesser till ett smartare flöde. Det sträcker sig från bokföring till bokslut, årsredovisning, koncern, deklaration och analys.

Anmäl dig här

Är det dags att fördjupa dina kunskaper?

Om du redan är kund erbjuder vi personliga webbutbildningar inom Hogias system för bokslut, skatt, kvalitetsanalys och beslutsstöd. Du slipper restid och kan på kort tid bli mer effektiv i ditt arbete. Du kan givetvis även skräddarsy din egen utbildning. Skicka ett mejl till redovisning@hogia.se så hjälper vi dig.

Välkommen att anmäla dig redan nu!

Läs mer

Webbinarium
Digitalisera och automatisera arbetet kring bokslut, analys och koncern

Kostnadsfria webbinarier där vi visar hur du kan skapa ett smartare arbetsflöde kring bokslut, analyser och koncernredovisning.

Läs mer
Bokslut
Stöd för hela bokslutsprocessen

Bokslut och årsredovisning för företag och byråer. Inventarieregister och koncernredovisning.

Läs mer
Skatt
Skatteberäkning, analys och deklaration

Hogia Skatt - effektivt stöd för skatteberäkning

Läs mer
Transaktionsanalys
Analys, uppföljning och kontroll

Effektiva lösningar för företag och redovisningsbyråer inom analys, avstämning och granskning

Läs mer
Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat