Sömlöst arbetsflöde med OpenHR Medarbetare

Publicerad: 2021-10-13

Nu lanserar Hogia den molnbaserade applikationen OpenHR Medarbetare. En ny pusselbit i OpenHR-familjen som sparar tid, säkerställer GDPR och gör det möjligt att fördela ut användandet på fler i organisationen.

Den nya applikationen kan användas när som helst och var som helst, så länge det finns tillgång till internet. Och i och med att det är en molntjänst kan alla i företaget få tillgång till systemet.

– Det gör att registreringen av medarbetare nu kan hanteras av och fördelas ut på flera olika personer, i stället för att ansvaret ligger på endast en roll. Lösa lappar eller mail med allt från adress- och bankkontoändringar till info om nya löner och nyanställningar behövs inte längre, vilket både ökar datasäkerheten och minskar administrationsbördan för lönespecialisten, säger Annica Gilbertson, kommersiell produktägare för OpenHR Medarbetare på Hogia. 

Användarvänligheten har därför varit i fokus vid utformandet, applikationen ska vara enkel och lättförståelig för alla. 

Säkerhet och transparens 

Beroende på vad du har för roll och befattning får du även tillgång till de uppgifter som är definierade för just dig.

– Jag som medarbetare vet på så sätt vad som finns i systemet och kan gå in och ändra mina egna data, som då uppdateras direkt. När du själv kan kontrollera dina uppgifter, säkerställs GDPR, säger Annica Gilbertson.

Eftersom applikationerna i OpenHR-familjen är molnbaserade garanteras också säkerheten för all data. Hogia tar hela ansvaret för tekniken, vilket ger en IT-säkerhet på högsta nivå. 

Sömlöst samspel

Det sömlösa flödet är annan viktig faktor som utmärker OpenHR Medarbetare. Linda Brännstedt, som är kommersiell produktägare för OpenHR Tid på Hogia förklarar:

–  Du kan enkelt koppla till och samspela med applikationen OpenHR Tid för att få funktioner som tidrapportering och attestering. När en medarbetare registreras i OpenHR Medarbetare läggs den automatiskt till även i dina andra system. Du behöver alltså bara registrera en gång och så finns informationen där, vilket sparar mycket tid. Hon fortsätter:

– Det blir sömlöst och hela kedjan knyts ihop från att en medarbetare anställs, till att hen tidrapporterar och attesterar, för att slutligen få sin lönespecifikation och pengar på kontot. Allt hänger ihop! Det blir mindre risk för fel och kvaliteten säkras.

Hogia planerar även för fler pusselbitar i OpenHR-familjen i framtiden. Då kommer HR-funktioner som till exempel lönerevision och dokumenthantering att kunna byggas på. Ett API kommer också att finnas på plats inom kort, för att du ska kunna kombinera OpenHR med pusselbitar från andra leverantörer.

Fakta om Hogia OpenHR

OpenHR-familjen består av molnbaserade applikationer med HR-funktioner. Applikationerna är helt sömlöst integrerade med lönesystemet HogiaLön Plus och kräver inte några installationer. I dag finns funktioner för medarbetarregister, tid samt utlägg och resa.

Vill du veta mer?

Slå en signal till oss på Hogia så berättar vi mer, telefon 0303-72 60 00.

Relaterat

Hogia Lön och HogiaLön Plus
Heltäckande lönesystem för alla typer av verksamheter

Unikt branschfokus och kraftfullt helhetsstöd från start till mål

Läs mer
HR/LÖN
Lönesystem som effektiviserar
MyPayslip
Lönebesked via app
Hogia OpenHR Tid
Digital Tidrapportering

Tidrapportera när du vill, var du vill

Läs mer
Hogia OpenHR Utlägg & Resa
Enkel och effektiv hantering av kvitton, utlägg och reseräkningar