Tillgången till data skapar nya möjligheter för rådgivning

Rådgivning är ett ord som har präglat revisoryrket under en längre period, men hur skapar denna rådgivning värde för kunderna och hur praktiseras den? Och vilka utmaningar finns det? Vi har träffat Sven Cristea på KPMG.

Det är de värdeskapande åtgärderna som skiljer morgondagens revisor från den traditionella revisorn, det menar Sven Cristea som är auktoriserad revisor och partner på KPMG:s Göteborgskontor. 

– Grundförutsättningen för rådgivning är att det ska ge ett värde för kunden, berättar Sven Cristea. Många känner till Sven under hans signatur #Tillväxtrevisorn, där han har gjort sig ett namn bland tillväxtbolag och startups. 

Kunderna vill gärna veta hur andra bolag i samma segment hanterar olika frågeställningar, berättar Sven. Frågor kopplade till ägar- och koncernstrukturer är ett konkret område där vi som revisorer kan hjälpa till. Jag får många frågor kring hur ägandet ska struktureras, i form av holdingbolag eller om direkt ägande ska tillämpas. Detta innebär även att ge råd i hur kunderna ska få pengarna att arbeta inom koncernen, genom att betala rätt skatt och säkerställa att flöden av varor och tjänster sker på ett effektivt sätt. 

Finansieringsfrågor är också vanligt förekommande. Det handlar om frågor huruvida traditionella banklån ska tas eller om mina kunder ska vända sig till andra aktörer, såsom ALMI alternativt söka bidrag hos Vinnova eller VGR. Även mer traditionella frågor kopplade till resultatförbättringar och resultatförsämringar är en del av den rådgivning som kunderna efterfrågar. 


Sven Cristea.
Fotograf Henrik Brunsgård

Tillgången till data skapar nya möjligheter 

Arbetet med rådgivning syftar till att utifrån ett nuläge och historiska data, vilka ofta inhämtas i samband med revisionen, skapa förutsättningar för värdeskapande åtgärder framåt för kunden. När nu kartläggning och datainhämtning blir allt mer automatiserad skapas förstås ytterligare möjligheter och utrymme för strategisk, proaktiv rådgivning, berättar Sven.

Simo Panas, som jobbar mot redovisnings- och revisionsbranschen här på Hogia, instämmer och säger att data är det nya svarta guldet – om vi använder den rätt. 

För såväl den lilla som stora byrån är affärsmöjligheterna stora om man kan nyttja och förädla den data som genereras i mjukvaran på ett bra sätt. Att tillhandahålla rådgivning är en helt ny spelplan för branschen som kommer att förändra befintliga affärsmodeller.

Att tillhandahålla rådgivning är också något som branschorganisationerna FAR och Srf konsulterna uppmanar byråerna till att bli bättre på, berättar Simo.

I takt med att revisionsprocessen automatiseras, kan byråer lägga mer tid på att förstå kundernas utmaningar och inta en mer strategisk och rådgivande roll. 

Bilden av den traditionella revisorn måste förändras

Samtidigt finns det en del utmaningar, framför allt bland många små och medelstora företag berättar Sven.

Det finns en osäkerhet kring vilken typ av rådgivning och tjänster som en byrå kan bistå med. Jag upplever också att det finns en kategori av kunder som fortfarande ser på revisorns roll som en kontrollant som enkom blickar bakåt. Här krävs det ett mer aktivt arbete i att visa hur man kan bidra med olika rådgivningstjänster för att hjälpa kunderna att utveckla deras affär.

Det finns dock inget mer tillfredsställande än att lyckas vända dessa kunders uppfattning om revisorer och det vi – samlat som bransch – kan bidra med! säger Sven. 

Paketering av rådgivningstjänster ökar 

När Sven blickar framåt tror han att paketering av rådgivningstjänster kommer att öka. Han tror att det kommer finnas rådgivningspaket som kommer involvera allt från banker, advokater, försäkringsbolag till revisorer. 

Kunden ska få nytta när de köper rådgivningstjänster. Det är svårt att lämna rådgivning i ett vakuum. Oftast behöver man förstå och lösa ett större problem – särskilt i tillväxtföretag, avslutar Sven.

 
Bransch
Redovisnings- och revisionsbyrå

Helhetslösningar som effektiviserar för både dig och dina kunder! 

Läs mer
Kunskap & Inspiration
Ny funktion granskar risk för penningtvätt

Niclas träffar Crowe Horwaht Tönnervik som skapar kundvärde med effektiv revisionsprocess.

Läs mer
Transaktionsanalys
Analys, uppföljning och kontroll

Effektiva lösningar för företag och redovisningsbyråer inom analys, avstämning och granskning

Läs mer
Revision
Hogia Audit - effektiv revision

Hogia Audit – säkerställer att din revision följer kraven från ISA, ISQM och FAR

Läs mer