Digitala flöden effektiviserar och underlättar i vardagen

AI, automatisering, machine learning, integrationer och algoritmer. Hypade modeord på mångas läppar, men egentligen är de bara tekniska begrepp för hjälpmedel som underlättar och effektiviserar i vardagen. Många organisationer kämpar med att hänga med i förändringarna inom tekniken men vi glömmer att förklara varför och hur avancerad teknik kan göra vardagen enklare. Hogias systemexpert, Peter Bergman, berättar mer om arbetet för att effektivisera och skapa nytta genom digitala flöden.

Peter Bergman är produktägare för Hogias molnbaserade ekonomilösning och är en av dem som är med och utvecklar framtidens effektiva system. 

– Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla så användarvänliga och lättillgängliga flöden som möjligt i våra lösningar. I ett väl utvecklat system så märker inte användaren ens av den avancerade teknik som faktiskt ligger bakom. Den så kallade maskinupplärningen sker helt enkelt antingen genom att vi programmerat den innan den når användaren, eller genom att användaren gör sin bokföring som vanligt i vårt system. Det innebär alltså inget merjobb för användaren.

Enkelt att lära upp systemet

– Många företag förenklar sin bokföring för att endast göra det som lagen kräver. Om de istället gör sin bokföring mer detaljerad så får de bättre möjlighet att analysera sin verksamhet och se vart kostnader och intäkter verkligen uppstår. Till exempel, istället för att bara bokföra ”inköp marknadsföring” på ett konto, så kan man bokföra ”inköp reklamfilm” på ett konto, ”inköp annonser” på ett annat konto och ”inköp broschyrer” på ett tredje konto. På så sätt lär man systemet att se likheter och föreslå att det automatiskt bokförs på samma sätt nästa gång man lägger in liknande uppgifter. Då kan man analysera sin bokföring mer effektivt, se vart de största kostnaderna uppstår och agera utifrån det.

Idag

– Redan idag har vi automatiserade flöden för e-faktura, attestering, signering, betalning och i varje steg så sker bokföring per automatik. När en e-faktura, ett avtal, en offert eller ett annat elektroniskt dokument är inne i systemet så kan betalning, attest och signering ske nästan helt automatiskt. De digitala flödena hänger ihop i molnet, det vill säga via internet. Det gör det möjligt att arbeta var och när man vill från vilken enhet som helst.

På gång

– Vi investerar ständigt i ny teknik och processer där automatisering, användarvänlighet och tillgänglighet för alla användare är i fokus. Vårt mål är att skapa digitala automatiserade flöden för att effektivisera för alla typer av verksamheter. Fokus i höst kommer att vara att knyta ihop hela fakturaflödet för att få så få manuella kontrollpunkter som möjligt.

AI, robotar och machine learning

– De tekniska begreppen säger inte användaren så mycket och jag tycker inte heller att användaren behöver veta hur mycket avancerad teknik som ligger bakom alla system som underlättar för oss i vardagen. Jag tror inte att artificiell intelligens, robotar eller maskiner kommer att ta våra jobb i framtiden men jag är övertygad om att de repetitiva och monotona arbetsuppgifterna kommer att skötas helt och hållet genom teknik. Vi får inte vara rädda för att nyttja ny teknik för det är de som är nyfikna och de som vågar ta till sig den nya tekniken som kommer att ta jobben i framtiden.

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
KUNSKAP & INSPIRATION
Digitala verktyg i tiden – välj rätt för din organisation

Det senaste är kanske inte alltid det bästa. Hur väljer man rätt digitala verktyg till sin organisation?

Läs mer
Elektronisk fakturahantering
Effektiva flöden är en självklarhet!

Både för inkommande och utgående fakturor

Läs mer
Kunskap & Inspiration
Ökning av e-fakturor

Tydlig digitaliseringstrend och lagkrav ökar efterfrågan på elektronisk fakturahantering.

Läs mer