Finansinspektionen varnar för dessa företag

Varningar utfärdas av finansinspektionen eller tillsynsmyndigheter i andra länder när företag försöker verka på en marknad utan att ha nödvändiga tillstånd eller utan att vara registrerade hos tillsynsmyndigheten i landet.

Finansinspektionen varnar för företag som erbjuder svenska konsumenter och investerare finansiella tjänster eller produkter utan att företaget har nödvändiga tillstånd i eller utanför Sverige. Dessa företag erbjuder ofta investeringar som senare visar sig värdelösa.

Finansinspektionen samarbetar med andra tillsynsmyndigheter inom EU genom Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma och utanför EU genom Internationella organisationen för värdepapperstillsyn, Iosco. Finansinspektionens varningslista innehåller även varningar som har utfärdats av tillsynsmyndigheter som ingår i dessa samarbeten.

Du hittar varningslistan finansinspektionens hemsida;

https://www.fi.se/sv/vara-register/fis-varningslista/

 

Källa: Finansinspektionen

Kunskap & inspiration
GDPR - Frågor & svar
Kunskap & inspiration
Nytt lagkrav om e-faktura

Sedan 1 april 2019 är det krav på e-faktura för leverantörer till offentliga verksamheter

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Vilka regler gäller för arkivering av räkenskapsinformation

Hogias produktägare, Ulrika Niklasson, guidar dig igenom de regler som gäller kring lagring och arkivering.

Läs mer