Påverkas du av skatteförändringarna 2020?

Från och med den 1 januari 2020 införde regeringen ett antal förändringar inom skatteområdet. Ändringarna har sin grund i januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Vi listar förändringarna som påverkar bilförare, pensionärer och höginkomsttagare.

Skatten på drivmedel sänks från 1 januari 2020 

Enligt regeringen genomförs skattesänkning på drivmedel för att motverka ökade priser för konsumenter när inblandningen av biodrivmedel ökar i och med den reduktionsplikt* som infördes 2018. 

Koldioxidskatten och energiskatten på bensin sänks med totalt 15 öre per liter för bensin och med totalt 9,3 öre per liter för diesel. 

*Reduktionsplikt innebär att alla drivmedelsleverantörer varje år måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel med en viss procentsats

Värnskatten avskaffas

Statlig skatt betalas på inkomster över en viss nivå. Innan årsskiftet fanns två skiktgränser som avgjorde hur mycket som skulle betalas i statlig skatt, en nedre och en övre. På inkomster över den nedre gränsen tas statlig inkomstskatt ut med 20 procent. 

Från och med 2020 avskaffas den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt, så kallad värnskatt. Värnskatten är skatten på fem procent som togs ut på den del av årsinkomsten som översteg 689 300 kronor. Det innebär att alla som betalar statlig inkomstskatt ska betala 20 procent skatt på den inkomst som överstiger den undre skiktgränsen på 490 700 kronor om året. 

Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år 

Skattesänkningen sker genom att det förhöjda grundavdraget förstärks för dem som vid beskattningsårets början har fyllt 65 år. Detta innebär att skatten från 1 januari 2020 sänks för inkomster mellan cirka 17 000 och 115 000 kronor per månad så att den så kallade skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer minskar ytterligare. Den som har en inkomst på 21 000 kronor i månaden kommer att betala cirka 215 kronor mindre i skatt per månad. Pensionärer över 65 år med en årsinkomst som är lägre än cirka 210 000 kronor (17 000 kronor per månad) har sedan tidigare samma eller lägre skatt jämfört med löntagare yngre än 65 år.

Källa: Regeringen.se
KUNSKAP & INSPIRATION
Kontrolluppgifter blir AGI, vi berättar skillnaden.

Från och med 1 januari 2019 redovisas AGI, du kan nu se vad din arbetsgivare redovisar.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
DAC 6 innebär informationsskyldighet inom EU

Snart kommer den nya lagen om informationsskyldighet för att hindra skattefusk.

Läs mer
Skatt
Skatteberäkning, analys och deklaration

Hogia Skatt - effektivt stöd för skatteberäkning

Läs mer