Samverkan i tuffa tider

Publicerad 2020-12-11

Lali Börjesson startade sin egen redovisningsbyrå 2006, blev auktoriserad redovisningskonsult 2008 och har varit aktiv som kvalitetskontrollant och styrelseledamot inom FAR under flera år.  Sedan den 3 augusti 2020 arbetar hon som Branschansvarig Redovisning på Srf konsulterna. I hennes roll ingår bland annat att ha kontakt med medlemmar, medlemsföretag, programleverantörer, myndigheter med flera för att på bästa sätt skapa värde för medlemmarna, deras kunder, näringslivet och samhället i stort.

Lali har förstahandserfarenhet av att livet som företagare kan vara tufft. Hon berättar att det var för att få vara med och utveckla redovisningsbranschen och yrkesrollen som hon sökte sig till Srf konsulterna.

– I rollen som Branschansvarig Redovisning ingår att på olika sätt försöka stärka yrkesrollen redovisningskonsult och jobba för att branschen i allmänhet och våra auktoriserade redovisningskonsulter i synnerhet får så bra förutsättningar som möjligt för att kunna utveckla sin yrkesroll och sin affärsmodell. Det är en spännande balans mellan att stötta, utmana, nätverka och utveckla.

Lali berättar att en av de största utmaningarna inom branschen är den snabba utvecklingen som hon menar kommer att kräva omställning av affärsmodeller, verktyg och kommunikation.

– En redovisningskonsult kommer inte längre att göra bokföring och rapportera till myndigheter i framtiden. Rollen kommer snarare vara en sorts coach och controller till sina kunder i olika ekonomirelaterade frågor. Några i branschen är redan där, andra har knappt börjat resan.

 

Lali Börjesson Srf konsulterna

Lali Börjesson, Branschansvarig Redovisning, Srf konsulterna

 

Coronapandemin påverkar

Under pandemin har redovisningsbranschen fått ett ännu större fokus på rådgivning. Lali berättar att många medlemmar behöver råd och information om regeringens stödåtgärder för att de i sin tur ska kunna stötta sina kunder.

– Redovisningsbyråerna har under sin ordinarie högsäsong i år varit tvungna att lära sig att tolka de nya reglerna rätt och sedan försöka hjälpa sina kunder. Samtidigt ska de ställa om till hemarbete och stötta sin personal och sina nära och kära.

Byråkunderna finns i hela spannet, allt från de som är i djupaste kris där livsverk har gått i kras, till de som har fått nya möjligheter och mer än någonsin att göra.

– Varje kund ska ha rätt stöd av sin konsult utifrån just sina förutsättningar och omständigheter, konstaterar Lali. Pandemin har inneburit tätare kundkontakter eftersom väldigt få kundföretag ”tuffar på som vanligt”. Konsulterna har fler rådgivningsuppdrag, större behov av inläsning av nya regler och en rejält ökad arbetsbörda. Våra konsulter är i sanning superhjältar och vi är stolta över hur branschen har stigit fram och hjälpt företagen och näringslivet i det här tuffa läget!

Samverkan

Samverkan är viktigt för Srf konsulterna och för hela branschen, berättar Lali. När flera aktörer samverkar kan man nå så mycket längre än vad någon av oss mäktar med ensam. Tillsammans med Hogia och flera andra systemleverantörer inom redovisning driver Srf konsulterna gruppen Redsam. Syftet med gruppen är att löpande utbyta erfarenheter och informera om viktiga trender och nyheter inom branschen samt att verka för en utveckling av standarder, regelverk och systemlösningar som ger en effektiv arbetsmiljö för både redovisningskonsulter och näringslivet.

– I Redsam jobbar vi tillsammans med många olika frågor som är aktuella för branschen. Just nu pratar vi om kundernas data, vem har rätt att använda den och till vad? Vi pratar också om den pågående utredningen kring moderniseringen av bokföringslagen som många är nyfikna på. Att vi hittar sätt att hjälpa våra medlemmar och branschen in i framtiden ser jag som en otroligt viktig och spännande uppgift.

Lali berättar att en annan fråga som de diskuterar i Redsam just nu är att systemleverantörer säljer in tilläggstjänster till företag som är byråkunder.

Jag tycker inte att det är något problem i sig om systemleverantörer utvecklar smarta automatiserade tjänster som frigör tid för både kunder och konsulter. Det som blir problem är om byråns kund får erbjudanden utan att byrån är tillfrågad eller om budskapet blir ”nu behöver du inte din redovisningskonsult längre”, då tappar man förtroendet. Utan transparens kan det inte finnas något förtroende.

Framtiden

Just nu ligger branschens fokus främst på rådgivning då många kunder behöver råd om de olika stödåtgärderna. De områden som är mest efterfrågade är råd om korttidsarbete, stödansökningar, likviditetsplanering, skatteplanering och kostnadsanalyser, berättar Lali.

– Pandemin har gjort att de byråer som bara delvis var digitala i sina arbetssätt har fått rejäl skjuts framåt. Jag anser att framtiden är mycket ljus för den som orkar och vill förändras! Ju mer som automatiseras, desto större behov av en klok person som hjälper kunderna att tolka och fatta beslut kring ekonomin.

– Den som gillar att bocka av bankkontot och andra repetitiva arbetsuppgifter som att sortera fakturor kommer inte att ha så mycket jobb framöver. Men den som övar sig på proaktiva kundmöten, aktivt lyssnande och som ställer nyfikna frågor kring ekonomi, system, avtal, affärsmodell och så vidare, kommer att vara både eftersökt och välbetald. Vi ser också en större diversifiering där inte alla gör ”från ax till limpa” utan flera olika typer av redovisningskonsulter behövs, beroende på talang och kundprofil, avslutar Lali.

 

Srf konsulterna har gjort tre enkäter till byråledarna för medlemsföretagen under år 2020. Två av enkäterna gjordes under våren och den senaste gjordes efter sommaren, läs mer om den här, https://www.tidningenkonsulten.se/artiklar/ny-matning-sa-upplever-srf-konsulternas-medlemmar-coronahosten/

Webbinarium
Digitalisera och automatisera arbetet kring bokslut, analys och koncern

Kostnadsfria webbinarier där vi visar hur du kan skapa ett smartare arbetsflöde kring bokslut, analyser och koncernredovisning.

Läs mer
Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
Revision
Hogia Audit - effektiv revision

Hogia Audit – säkerställer att din revision följer kraven från ISA, ISQM och FAR

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Rådgivare och revisorer ställ er kompetens till förfogande

Sven Cristea på KPMG ger tips till företag och uppmanar rådgivare och revisorer att ställa sin kompetens till förfogande..

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Så kan du ta ditt företag genom krisen

Det finns andra åtgärder för företag i kristider än att ta lån, vår redovisningsexpert Peter Flemsjö ger dig sina konkreta tips.

Läs mer