SFTI rekommenderar inte längre Svefaktura-formatet

Publicerad 2020-12-04

År 2004 tog SFTI, Single Face To Industry, fram formatet Svefaktura som blev en slags branschstandard för e-faktura i Sverige. Nu har Svefaktura-formatet nått sitt bäst-före-datum och kommer fasas ut från och med den 1 april 2021.

Organisationen SFTI bildades för att kunna rekommendera standarder och för att företrädare för både offentliga köpare, leverantörer av varor och tjänster samt IT-systemleverantörer ska kunna påverka utveckling och anpassning till svenska behov. Bakom SFTI står Sveriges Kommuner och Regioner, Kammarkollegiet, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten.

Niklas Pettersson, e-fakturaexpert på Hogia, berättar mer om varför SFTI slutar rekommendera Svefaktura-formatet.

– Generellt kan man säga att SFTI har istället pekat på Peppol-formatet sedan de nya lagkraven om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor trädde i kraft 2019. Peppol BIS Billing 3 som är formatet som SFTI rekommenderar istället, fungerar globalt, ger en flexiblare förvaltning, bättre dokumentation och det finns fler stödverktyg.

Även om Svefaktura-formatet har fått stor utbredning som ett nationellt format så saknas flera valutor och länder, det lever inte upp till den europeiska standarden och det kan inte användas landsöverskridande.

– Skapar man ett helt nytt e-fakturaflöde så ska man nu därför utgå från Peppol BIS Billing 3, menar Niklas. Det formatet möjliggör gränsöverskridande handel och minskar de problem som kan uppstå i landsöverskridande handel med Svefaktura-formatet.

Med beslutet att inte rekommendera Svefaktura-formatet längre så vill SFTI förtydliga att det är formatet Peppol BIS Billing 3 som gäller framöver, framförallt för nya, men även för befintliga e-fakturaflöden. SFTI tillåter dock att befintliga flöden kan använda Svefaktura men de kommer att upphöra med att underhålla dokumentation och FAQ:er och sluta förvalta valideringstjänster för formatet från och med den 1 april 2021.

Självklart stödjer vi som programvaruleverantör båda formaten och det är flera företag som ännu inte kan ta emot Peppol-formatet. Men vi förväntar oss att fler och fler kommer att ansluta sig, avslutar Niklas.

KUNSKAP & INSPIRATION
Vilka regler gäller för arkivering av räkenskapsinformation

Hogias produktägare, Ulrika Niklasson, guidar dig igenom de regler som gäller kring lagring och arkivering.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Se upp för bluffakturor!

Antalet bluffakturor ökar under sommarperioden, vi berättar mer om hur du kan upptäcka dem

Läs mer
Kunskap & inspiration
PEPPOL – nätverk för elektronisk fakturahantering

Allt du behöver veta om det europeiska standardformatet

Läs mer
Elektronisk fakturahantering
Effektiva flöden är en självklarhet!

Både för inkommande och utgående fakturor

Läs mer