Nytt filformat ska möjliggöra digital arkivering efter konstens alla regler

Publicerad: 2023-05-02

I takt med att samhället digitaliseras ökar behovet av digitala lösningar som samtidigt uppfyller alla de krav som ställs. Svenska företagare har efterfrågat en lösning för att kunna arkivera räkenskapsinformation digitalt, utan att gå ifrån bokföringslagens krav. Nu har SIE-Gruppen tagit fram ett förslag på nytt filformat som kan lösa problemet.

Föreningen SIE-Gruppen

SIE är en förkortning för Standard Import och Export och är standardiserade filformat för enkel överföring av redovisningsdata mellan olika program. Intresseföreningen SIE-Gruppen är de som ansvarar för SIE-standarden och har gjort detta sedan det första filformatet lanserades 1992.

SIE-formatet används ofta för arkivering av företagens räkenskapsinformation, trots att formatet inte uppfyller en fullständig arkivering enligt bokföringslagen. Dagens SIE-format saknar bland annat stöd för behandlingshistorik, systemdokumentation och digitala underlag. Med detta som bakgrund presenterar SIE-Gruppen sitt förslag: Standard Accounting Archive (SAA).

En av de som varit med och drivit utvecklingen av ett digitalt standardformat är Hogias Peter Flemsjö. Utöver sin roll som affärsutvecklare är han sedan ett år tillbaka även ordförande i föreningen SIE-Gruppen.

Läs mer om SIE-Gruppens arbete med att utveckla ett standardiserat filformat för digital arkivering.

Stort behov av digital arkivering

Det finns en stor vinning i att ha en gemensam standard för digital arkivering, som också motsvarar kraven i bokföringslagen, poängterar SIE-Gruppen i det remissbrev som gått ut till föreningens medlemmar. Det nya arkivformat som föreslås är framtaget för att möta dagens behov av digital arkivering. Syftet med SAA är att företagare enkelt ska kunna arkivera räkenskapsinformation ur det redovisningssystem de använder och systemleverantörerna ska känna sig trygga med att företagen kan uppfylla sin skyldighet avseende arkivering. 

Det finns ett stort behov av att utveckla format, standarder och lösningar som fungerar i linje med hur företag bedriver sina verksamheter idag. Hogia ser därför positivt på den digitala utveckling som SIE-gruppen bidrar till genom sitt arbete med att utveckla ett standardiserat filformat för arkivering av räkenskapsinformation.

Vägen hit och vägen framåt

Den subgrupp inom SIE-Gruppen som arbetat med utvecklingen har tolkat dagens bokföringslag och tagit fram ett förslag till ett tekniskt format som fyller behovet. Förslaget har varit ute på remiss till föreningens medlemmar och om det faller väl ut förväntas formatet fastställas under 2023. Sannolikt kommer flera av de ledande bokföringsprogrammen i Sverige inom kort därefter stödja digital arkivering av räkenskapsinformation enligt den nya SAA-standarden.

– Att implementera stöd för SAA i Hogia OpenBusiness blir ytterligare ett steg mot att hjälpa våra kunder bli mer digitala, förklarar Mathias Petersson, kommersiell produktägare Hogia OpenBusiness. En realisering av detta kommer vara ett viktigt steg framåt i Sverige för digitalisering av bokföringen. Vi på Hogia fortsätter följa utvecklingen av SAA med stort intresse och förväntan.

 

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!