"Du ska inte behöva skapa en systemspecifik integration för att utbyta information"

Publicerad: 2022-06-21

Som nytillträdd ordförande i intresseföreningen SIE-Gruppen driver Hogias Peter Flemsjö på utvecklingen av ett digitalt standardarkiv: ”Det skulle vara en stor vinst för alla som arbetar med redovisning.”

SIE-formatet är en standard som tagits fram för att underlätta informationsdelningen mellan olika leverantörers system. I år fyller filformatet 30 år – och det är inte den enda anledningen till att fira – ny ordförande i intresseföreningen SIE-Gruppen är nämligen hogianen Peter Flemsjö.

– Vi ligger i framkant gällande SIE-formatet i Sverige, så det är hedrande för mig att få vara med och driva det här viktiga arbetet framåt.

Bakom SIE, vilket står för Standard Import Export, ligger ett antal svenska systemleverantörer som 1992 enades om ett gemensamt filformat. En viktig princip var att det skulle vara en öppen standard som alla fritt skulle kunna använda utan kostnader. För att utveckla och förvalta standarden skapades föreningen SIE-Gruppen som fortsatt ansvarar för dataformatet.

– SIE-filerna används i dag i mycket stor utsträckning. Vi har inga exakta uppgifter, men jag vill ta fram det för att illustrera betydelsen av SIE för svenska företag och myndigheter.

Filformatet SIE finns i olika versioner och den senaste versionen är SIE version 5, som togs fram 2016. SIE5 skiljer sig från tidigare versioner på ett antal punkter. Till de viktigaste hör att man som användare på ett standardiserat sätt kan överföra information om reskontror, anläggningstillgångar och underlag.

Utvecklingen av SIE-formatet sker kontinuerligt, fortsätter Peter Flemsjö. Nu arbetar man med ett spännande projekt som handlar om att hitta ett standardiserat filformat som uppfyller lagstiftarnas krav på arkivering. Det går under namnet Digitalt Standardarkiv.

– Att veta att man kan arkivera sin redovisning digitalt på ett rättssäkert sätt skulle vara en stor vinst för alla som arbetar med redovisning.

Hur relevant är SIE när information allt oftare utbyts via systemens Api:er?

– Api:er tar inte bort behovet av standardiserad dataöverföring mellan system, snarare ökar det. Nu har vi ett tydligt behov av att inte bara standardisera dataformatet, även Api:erna behöver anpassas så att det är enkelt att jacka in sig på dem. Du ska inte behöva skapa en systemspecifik integration för att utbyta information med andra system. Vi har en lång väg att vandra dit, men nu har vi börjat gå.

Har du något tips för den som är intresserad av SIE?

– Gå in på sie.se och läs mer om vad projektet handlar om. Du kan också kontrollera om dina leverantörer stödjer SIE-formatet. Fråga dem hur de tänker framåt kring möjligheterna att fritt kunna flytta sin information mellan olika system. Har du dessutom en SIE-fil du vill testa kan du göra det på sietest.sie.se. Och om du som jag är en intresserad användare av SIE-data, gå med som medlem på info@sie.se.

 

Föreningen SIE-gruppen
Föreningen har ett fyrtiotal medlemmar som främst representerar den svenska programvaruindustrin, redovisnings- och revisionsbranschen samt andra organisationer. Verksamheten bedrivs utan vinstsyfte. Styrelsens medlemmar svarar för det löpande arbetet, och för vissa specifika uppgifter etableras arbetsgrupper där representanter från medlemsföretagen ingår.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!

KUNSKAP & INSPIRATION
Checklista inför bokslut

Att ha ordning på sina underlag är A och O. Vi ger dig en checklista med några viktiga saker att tänka på inför bokslut.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Nya bestämmelser ska förenkla för företaget

Lali Fjellström på Srf konsulterna berättar om vilka förändringar och förenklingar de vill ha för företag.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
"Vi behöver ett gemensamt arbetssätt för fakturahantering".

Hogias e-fakturaexpert Louise Westberg, berättar att EU- standard och obligatorisk e-faktura snart blir verklighet.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Ny lag om kortare betalningstider

Den nya lagen ska göra att mindre bolag inte får problem med likviditet när större bolag sätter villkoren.

Läs mer