Snubbeltråd för ny betalningsinfrastruktur

Publicerad: 2023-05-04

Sedan 2019 har det gemensamt i de nordiska länderna planerats för en stor gränsöverskridande banktransformation, grundad i att betalningsinfrastrukturen måste anpassas till dagens samhälle och hur vi gör betalningar. Våra betalningsmönster har förändrats mot hur de såg ut för 50 år sedan och därmed behöver även vår betalningsinfrastruktur moderniseras.

I vår befintliga infrastruktur är det Bankgirot som agerar clearinghus och ansvarar för att tillhandahålla säkra och effektiva betalningar. Bankgirot är mellanhand vid finansiella överföringar och är Sveriges enda aktör som hanterar massbetalningar. 

Storsatsande P27 drar tillbaka ansökan

P27 Nordic Payments heter projektet som skulle bygga den nya infrastrukturen och var en storsatsning för Nordens alla storbanker med målet att skapa en gemensam modern och framtidssäkrad infrastruktur för betalningar i Norden. Strax innan målsnöret har de nu dragit tillbaka sin ansökan till Finansinspektionen om clearinglicens.

Anledningen är att förutsättningarna har förändrats, och nya regelverk och krav har tillkommit vilket utmanat P27:s verksamhetsmodell. Det handlar bland annat om Swish som inte kommer att hanteras av P27 i Sverige samt den danska banksektorn som beslutat att gå vidare med andra betalningslösningar.

”Vi för nu en dialog med våra ägarbanker för att utvärdera det bästa sättet att gå vidare”, säger P27:s vd Paula da Silva i ett pressmeddelande.

Enligt uppgifter från DI diskuterar Handelsbanken, SEB och Swedbank nu en krisplan med Finansinspektionen. Planen innebär att P27 enbart ska gå vidare med den svenska delen. 
 Läs hela pressmeddelandet här.

Anpassa till europeisk standard

Oavsett storbankernas samarbete i P27 så behöver Sveriges banker anpassa sig till den europeiska standarden ISO20022. Det här arbetet kommer fortgå och vara en förutsättning för att anpassa sig till en framtida infrastruktur. Svenska Transformationsprogrammet informerade så sent som igår (den 3 maj) om att deras arbete fortsätter och att Bankgirots verksamhet kommer upprätthållas till dess nya lösningar är implementerade. En övergripande översyn kommer göras utifrån nuvarande situation och mer information kommer när denna är gjord.

Genom anpassningen till den europeiska standarden kommer betalningar bli både säkrare och smidigare. Det kommer gå snabbare för en betalning att nå mottagaren, hanteringen kan automatiseras och det är möjligt att bifoga mer detaljerad information. Hogia är en av de systemleverantörer som har stöd för det nya bankfilsformatet och filer kan skickas manuellt eller med integration till flertalet svenska banker. Läs mer om Hogias lösningar inom ekonomi.

Processen framöver

Som företagskund behöver din filkommunikation till banken byta format till formatstandarden ISO 20022. Varje bank bestämmer själva hur de vill göra och hur länge de accepterar de äldre filformaten så du påverkas mer av bankernas individuella tidplaner än deras fortsatta samarbete, oavsett konstellation. Stäm av med din bank hur de ligger till om du inte redan bytt över till det nya formatet.

Vi på Hogia ser fram emot att följa övergången till en mer modern betalningsinfrastruktur och vilka fler tjänster som blir möjliga i framtiden.

 

 

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
Lönesystem
Heltäckande lönesystem för alla typer av verksamheter

Med Hogia får du ett lönesystem som är anpassat för din bransch och med kunnig support som sätter dig som användare i fokus.

Läs mer
Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!