Kom ihåg att rapportera betalningstider senast den 30 september

Publicerad: 2023-09-21

Bolag med fler än 250 anställda ska senast den 30 september 2023 skicka in den första rapporteringen om betalningstider till Bolagsverket. Lagen togs fram för att skydda mindre bolag från likviditetsproblem orsakade av krav och villkor på långa betalningstider från stora företag.

Alla större bolag är nu alltså skyldiga enligt lag att rapportera in sina betalningstider när de köpt varor eller tjänster från ett mindre bolag. Regeringens konkreta förslag från oktober 2021 röstades snabbt igenom och lagen trädde i kraft i mars 2022.

Med stora bolag menar man bolag som är bildade med svensk rätt med 250 eller fler anställda. Med mindre bolag menar man företag som är verksamma i Sverige med färre än 250 anställda. Rapporteringen ska innehålla den genomsnittliga avtalade betalningstiden, den faktiska genomsnittliga betalningstiden och den andel fakturor som har betalats efter utgången avtalad betalningstid. Uppgifterna redovisas med uppdelningen 0-9, 10-49 och 50-249 anställda.

Rapporteringen sker via Bolagsverkets e-tjänst via inloggning med personligt e-ID samt signering och försäkran av behörig företrädare. Alla rapporterade uppgifter är sedan sökbara och tillgängliga för allmänheten från oktober i år. Bolagsverket har möjlighet att förelägga ett vite för bolag som inte fullgör rapporteringsskyldigheten vilket betonar betydelsen av den nya lagen. 

Är du nyfiken på hur betalningstiderna ser ut för olika företag? Alla som vill kan redan nu logga in och se de genomsnittliga tiderna för redan inrapporterade. 

Läs mer på Bolagsverket här.

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
KUNSKAP & INSPIRATION
Smartare budgetarbete

Optimera din budgetprocess med Hogias egen ekonomichef Susanna Berggrens främsta tips.

Läs mer
NYHETSBREV EKONOMI
Ekonomi-info – insikter, inspiration och tips

Din kunskapskälla som ger dig insikt, inspiration och tips inom ekonomi, redovisning och skatter.

Läs mer
Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!