Smartare budgetarbete

Publicerad: 2023-09-21

Hur effektiviserar du budgetarbetet och skapar ett riktigt bra underlag för tydlig styrning av bolaget? Hogias egen ekonomichef Susanna Berggren reder ut några begrepp och ger sina främsta tips.

Vad är en budget?

En budget är en ekonomisk plan och prognos över företagets ekonomiska händelser, det vill säga förväntade intäkter och kostnader för en given tidsperiod, ofta ett år. En budget är ett bra hjälpmedel för de ekonomiskt ansvariga att identifiera och analysera avvikelser mellan verkligt utfall och budgeterat.

Börja i tid

Vänta inte med budgetarbetet till sista stund. Under budgetarbetet väcks många viktiga frågor så som verksamhetens målsättningar och förväntningar, försäljningsvolymer och kostnadskostym. Frågorna behöver få tid att diskuteras och landa. Upprätta en tidsplan över budgetprocessen som stöd för att arbetet ska gå framåt för att inte fastna i olika frågeställningar.

Tydliga och realistiska mål

Budgeten är ett bra verktyg för att styra företaget mot företagets övergripande mål. Är målen tydliga? Involvera nyckelpersoner och förankra företagets målsättningar så kan budgeten bli ett bra hjälpmedel för att ta sig dit. Var realistisk i din budget. En budget bör avspegla vad ni gemensamt tror att företaget klarar av under den närmaste budgetperioden. En överoptimistisk budget innebär att budgeten snabbt blir inaktuell och att budgeten förlorar sitt värde som styrmedel.

Jämförelse mellan olika perioder och år

Det är bra att kunna jämföra intäkter och kostnader i budgeten med tidigare perioder, till exempel föregående års utfall. Det kan också hjälpa till att göra budgeten mer realistisk. Dela upp intäkter och kostnader på flera olika konton så blir det enklare att förstå och följa upp budgeten under budgetperioden.

Gör budgeten nära verksamheten

För att en budget ska bli ett bra styrmedel bör den göras av personer som har insikt i, och god förståelse för verksamheten som den berör. Involvera medarbetarna i processen. De sitter ofta på värdefull detaljkunskap och är en viktig del i att nå verksamhetens mål. Genom att bli involverad i processen så är mycket av förankringen med nyckelmedarbetare redan gjord.

Uppföljning och prognos under året

Gör regelbundna uppföljningar av budgeten. Analysera varför resultatet avviker från budget och vidta relevanta åtgärder. Det är lätt att en budget blir inaktuell under året då förutsättningarna förändras. 

”I Hogia-gruppen arbetar vi kontinuerligt med att utveckla målstyrningen i våra verksamheter och låter våra medarbetare ta ett tydligt ekonomiskt ansvar. Vi ser budgetprocessen som en viktig del i att utveckla verksamheterna och visa riktningen framåt. För att varje år förbättra arbetet med våra budgetar görs en utvärdering som visar vad som gått bra i budgetprocessen och vad som kan förbättras. Eventuella förbättringar eller ändringar i tidsplanen tas i beaktande inför planeringen av nästa års budgetprocess. Just nu ser vi fram emot att starta vår budgetprocess för 2024!”

KUNSKAP & INSPIRATION
Nu ska stora bolag rapportera sina betalningstider

Nu ska stora bolag rapportera sina betalningstider enligt den nya lagen som skyddar mindre företag.

Läs mer
EKONOMI
Ekonomisystem för alla behov
Webbinarium
Digitalisera och automatisera arbetet kring bokslut, analys och koncern

Kostnadsfria webbinarier där vi visar hur du kan skapa ett smartare arbetsflöde kring bokslut, analyser och koncernredovisning.

Läs mer
Transaktionsanalys
Analys, uppföljning och kontroll

Effektiva lösningar för företag och redovisningsbyråer inom analys, avstämning och granskning

Läs mer
Programutbildningar
Redovisnings- & Revisionsbyråer

Effektiv inlärning via webben eller på önskad plats

Läs mer
NYHETSBREV EKONOMI
Ekonomi-info – insikter, inspiration och tips

Din kunskapskälla som ger dig insikt, inspiration och tips inom ekonomi, redovisning och skatter.

Läs mer
Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!