Hur går det egentligen med hållbariseringen?

Publicerad: 2023-11-28

När det kommer till hållbarhetsfrågor räcker det faktiskt inte att satsa på att bara vara lite bättre än konkurrenterna – åtminstone inte om vi människor vill ha ett jordklot där det är drägligt för oss och våra efterföljande att leva på. Vi behöver vara riktigt bra för att komma på rätt sida av 1,5-gradersmålet!

Bakgrund

Hållbarhetsarbete har på kort tid gått från att vara en fråga om särskiljning till att bli en hygienfaktor. Stora företag har, tack vare legislativa krav, börjat hållbarhetsredovisa. Mindre företag påverkas i sin tur som underleverantörer till de stora samt när både kunderna och marknaden börjar efterfråga hållbarhetsmål och konkreta åtgärder.

Det som blir mätt blir gjort

Det är när man börjar mäta som man på riktigt förstår varför hållbarhetsarbetet är så viktigt - för samhällsnyttan och för den egna affären. Den stora frågan är dock: vad ska man mäta?

 • Hållbarhet är förmågan att existera utan att förbruka nuvarande eller framtida naturresurser. Det betyder att vi behöver mäta det som påverkar jord, vatten och luft och våra möjligheter att fortsätta bruka resurserna på lång sikt så att den biologiska mångfalden bevaras och vi mår bra. Att etablera metoder och verktyg för att kvantifiera företagets hållbarhetsåtaganden (ESG) hjälper till att analysera effekten av hållbarhetsinitiativ och att kunna jämföra med andra företag i samma bransch. Att spåra "korrekta" mätvärden är ett sätt att skapa ekonomiska incitament för minskad miljöpåverkan, fastslår Mari Hellblom, EasyToTrust, som pratade hållbarhet under Hogias Kompetensdagar Ekonomi.
Att spåra "korrekta" mätvärden är ett sätt att skapa ekonomiska incitament för minskad miljöpåverkan.

Hur börjar man?

Många vill mäta sina insatser men vet inte riktigt hur. Hållbarhet har blivit ett överanvänt begrepp, ett buzzword, där ordet är något som många slänger sig med för att visa att man hänger med, men vad innebär det egentligen? Hur börjar man och hur kan man koppla det till sin ekonomiska uppföljning? 

 • Det verksamheten behöver ta ställningen till är vem som är intresserad av vad och för vem vi mäter. Det betyder att ta reda på vilka ens intressenter är och det är minst Lagstiftare, Kunder, Medarbetare, Finansiärer och Leverantörer, berättar Mari Hellblom. Lyckligtvis finns det tekniska lösningar som automatiserar rapporteringsprocesserna som små och medelstora företag kan dra nytta av för att öka transparensen i hållbarhetsuppföljningen (ESG). Det kommer att hjälpa dem att följa lagen genom att ta fram de rapporter som krävs för de områden som förväntas inom deras bransch. 

Analys, strategi och tydliga mål är nyckelfaktorer

Frågan blir lätt komplex då det dels handlar om det interna hållbarhetsarbetet, dels hur ens produkter eller tjänster påverkar i omvärlden. Det gäller att börja i rätt ände. 

 • När verksamheten har identifierar intressenterna och vilka hållbarhetsområden som har störst påverkan på omgivningen, och omvänt, då ska det formuleras i en strategi med kort och långsiktiga mål samt hur dessa ska förankras. Verksamheten ska också genomföra en riskanalys kopplad till strategin, säger Mari Hellblom.
 • När strategin är formulerad ska mått och mätetal identifieras som ger svar på hur väl verksamheten lyckas nå målen. Målen behöver därför vara konkreta och uppföljningsbara. Diffusa mål skapar varken tillförlitlighet eller styrning, konstaterar Mari.

Data till uppföljningen kommer från många källor som ibland är lätt att få tag i – ibland mycket knepigare. Svårigheten ökar ju längre ut i värdekedjan man kommer. 

Hur kopplar man då ihop den finansiella rapporteringen och hållbarhetsrapporteringen?

 1. Klargör syfte med mätningen
 2. Identifiera datakällan
 3. Populera nyckeltal (KPIer)
 4. Rapportera

Grafiken visar fyra steg för att koppla ihop den finansiella rapporteringen och hållbarhetsrapporteringen.

Exemplet visar fyra steg för att koppla ihop den finansiella rapporteringen och hållbarhetsrapporteringen.
1. Klargör syftet med mätningen, 2. Identifiera datakällan, 3. Populera nyckeltal (KPIer), 4. Rapportera.

 

Det ska vara lätt att göra rätt

Som Mari Hellblom säger ”Det skall vara lätt att göra rätt men en ökad trovärdighet och tillförlitlighet för verksamheten gör det också lättare att göra bra affärer”.

 • Utveckling av produkter och tjänster kan skapa nya affärsmöjligheter
 • Vi stärker konkurrenskraften
 • Vi kan göra stora kostnadsbesparingar
 • Argumenten är goda i marknadsföringen – så länge vi undviker greenwashing

Två halvdagar för att fördjupa din kunskap i hållbarhetsredovisning

Vill du veta mer om hur du effektivt kan följa upp ditt hållbarhetsarbete, vilken data som krävs och vad den verkliga skillnaden blir? Delta i Hogias distansutbildning, ledd av Mari Hellblom, för att få svar på dina frågor, och konkreta råd att följa för en integrerad hållbarhetsredovisning.

Läs mer om utbildningen, och anmäl dig här!

EKONOMI
Ekonomisystem för alla behov
Utbildning
Integrerad hållbarhetsredovisning
Kunskap & Inspiraton
Tips för automatiserad analys

Hur revisorer smidigt kvalitetssäkrar kundens redovisning

Läs mer
Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!