Den digitala framtiden för årsredovisningen

Publicerad: 2024-02-28

Digitaliseringen går i rasande fart och lagförslaget om obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar närmar sig verklighet. Ännu närmare i tiden kommer lanseringen av Hogias efterlängtade tjänst för koncerner som vill ta ännu ett steg in i den papperslösa eran. Följ med oss och utforska det nya digitala landskapet!

Obligatorium på ingång 

Att uppdatera befintliga lagar och regler för att anpassa dem till samhällets förändringar är ett ständigt pågående arbete. Samtidigt som den pågående digitaliseringen har medfört behov av modernisering för flera lagar, är det också viktigt att påpeka att lagarbetet inte enbart är på efterkälken. Det antas också nya lagar för att främja en ökande digitalisering, så som förslaget om obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar.

I slutet av 2021 gav regeringen en särskild utredning i uppdrag att föreslå åtgärder för att motverka brottsliga handlingar från företag, där digital inlämning av årsredovisningar var en av punkterna. Promemorian, som presenterades för ett år sedan, föreslog att det skulle bli obligatoriskt för aktiebolag att digitalt lämna in sin årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket, med planerat ikraftträdande den 1 januari 2026. Med tanke på de positiva remissvaren som har inkommit, är det troligt att regeringen snart förbereder en lagrådsremiss och en proposition för att implementera förslaget. 

Så här går den digitala inlämningen till i Hogias program

Digitala inlämningar skjuter i höjden 

Även om det verkar dröja innan det blir obligatoriskt, har en betydande majoritet av företag redan möjlighet att lämna in sin årsredovisning digitalt. Det är dessutom tydligt att detta är en uppskattad funktion, med tanke på den snabba ökningen av andelen digitalt inlämnade årsredovisningar. År 2023 kom 46 procent av alla årsredovisningar in till Bolagsverket digitalt, vilket innebar en ökning med 8 procentenheter från året innan.

Förutom att det finns företag som föredrar att fortsätta använda pappersformat, finns det även andra orsaker till att årsredovisningen inte lämnas in digitalt. En möjlig anledning är att företagets revisor lämnar sin revisionsberättelse på papper, i dessa fall behöver även årsredovisningen betraktas som en "pappersinlämning". Hogia erbjuder stöd för samtliga tre alternativ för digital inlämning, vilka är att sammanställa både årsredovisningen och revisionsberättelsen i samma fil, lämna in årsredovisningen med en separat revisionsberättelse i en egen fil eller lämna in revisionsberättelsen som en separat fil.

Ta reda på vilka programvaror som stödjer digital inlämning

Efterfrågad tjänst lanseras under våren

Hogia har sedan länge stöd för digital inlämning av årsredovisningar, både för företag som följer K2-regelverket och för de som följer K3-regelverket. Däremot har bolag som följer andra regelverk, så som koncerner, handelsbolag och bostadsrättsföreningar, varit begränsade till det traditionella pappersformatet för inlämning. Under våren lanserar Hogia stolt en ny och efterlängtad funktion som möjliggör digital inlämning av hela koncernårsredovisningar. Den höga efterfrågan på denna tjänst tydliggör företagens strävan mot en smidigare och mer digital hantering.

Vår strävan efter att stödja digital utveckling stannar inte här. Efter att ha implementerat K3 Koncernredovisning ser vi fram emot att fortsätta utveckla och erbjuda stöd för digital inlämning för andra bolagsformer, så som handelsbolag och stiftelser. Vi är engagerade i att möta företagens behov och underlätta övergången till digital rapportering, berättar Elisabeth Salfjord, Hogia Redovisning & Revision.

Kunskap & inspiration
Digital inlämning av årsredovisning till Bolagsverket
Hogia Audit Report
Upprätta och lämna in din revisionsberättelse helt digitalt

Molntjänsten Hogia Audit Report gör processen snabb och säker, arbetsgången är lika enkel som att följa en snitslad bana.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Hur vet man om en digital signering är godkänd?

Martin Thulin på Hogia berättar att det är få leverantörer som klarar kraven för vissa digitala underskrifter.

Läs mer
Hogia Signit
Säker digital signering - tryggt och effektivt
Bokslut
Stöd för hela bokslutsprocessen

Bokslut och årsredovisning för företag och byråer. Inventarieregister och koncernredovisning.

Läs mer
Bransch
Redovisnings- och revisionsbyrå

Helhetslösningar som effektiviserar för både dig och dina kunder! 

Läs mer
Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!