Har du rätt lön och rätt kompetens för framtiden?

Arbetsmarknaden för ekonomer ser ljus ut i framtiden. Enligt fackförbundet Civilekonomerna är det låg arbetslöshet, hög ingångslön och god löneutveckling.

I Civilekonomernas senaste löneenkät som omfattar uppgifter från 11 000 medlemmar, framkom att medellönen för ekonomer nu är uppe i 53 977 kr. Det innebär en ökning med två procent jämfört med föregående år. Högst lön har de som har titlar som kommunchef, vd och affärsområdeschef och lägst lön har ekonomiassistenter med 28 900 kr och revisorsassistenter med 30 696 kr.

En av fackförbundets viktigaste frågor är jämställda löner men löneskillnaden mellan manliga och kvinnliga ekonomer förblir en fortsatt utmaning. Kvinnors medellön är 49 515 kr jämfört med mäns 60 251 kr. Det betyder att kvinnor i genomsnitt har 82,2 procent av männens lön bland ekonomer. Motsvarande siffra i fjol var 81,9 procent. En förklaring till skillnaden som drar upp snittet är att många manliga medlemmar är chefer inom den privata sektorn. 

Enligt Civilekonomernas lista över medellöner för några vanliga titlar så tjänar ekonomichefer drygt 64 000 kr per månad och redovisningschefer ca 60 000 kr. För några andra vanliga titlar inom redovisning och ekonomi ser medellönen ut så här:

  • Controller i företagsledning: 54 475 kr
  • Controller, ej i företagsledning: 49 320 kr
  • Redovisningsansvarig: 44 972 kr
  • Ekonomiansvarig: 43 286 kr
  • Auktoriserad redovisningskonsult: 39 884 kr
  • Redovisningsekonom: 37 496 kr
  • Revisorsassistent: 30 696 kr
  • Ekonomiassistent: 28 900 kr

Här finns jobben för ekonomer i framtiden

Arbetsförmedlingen släppte nyligen rapporten Var finns jobben? och framtiden för högskoleutbildade ekonomer ser fortsatt lovande ut med en god arbetsmarknad för exempelvis redovisningsekonomer och revisorer. Prognosen förutspår en arbetsmarknad i fortsatt balans för både nyexaminerade och erfarna ekonomer fram till 2024.
Ett skäl till en balanserad arbetsmarknad är den breda ekonomutbildningen med fokus på affärs-, verksamhets- och problemlösning. Ytterligare en anledning är att sysselsättningen bedöms öka samtidigt som arbetslösheten minskar långsamt i takt med krympande examenskullar. Det finns idag drygt 111 300 yrkesverksamma ekonomer på arbetsmarknaden, varav hälften är kvinnor.
Prognosen visar inte samma positiva framtid för ekonomiassistenter och banktjänstemän. Här spår Arbetsförmedlingen hård konkurrens om jobben, inte minst med anledning av digitalisering och effektivisering. 

Bedömningen är att arbetsmarknaden för erfarna ekonomer generellt präglas av liten konkurrens om jobben. Kraven på specialistkompetens och erfarenhet kommer sannolikt att öka framöver, vilket ger ekonomer med arbetslivserfarenhet ett mycket bra läge. Bankområdet genomgår stora förändringar och behöver multikompetens för vissa tjänster. Men det tillkommer också nya yrken och det är viktigt att komma ihåg att även banksektorn nyrekryterar. Tjänsterna heter inte banktjänsteman – du kan till exempel vara produktspecialist, affärsutvecklare, risk model developer, kortspecialist eller compliance officer. Det kommer också att vara en växande efterfrågan på kompetens inom regelverk eftersom det blir allt mer komplexa verksamheter, ofta med många internationella kopplingar.

Att vara anställningsbar kan komma att kräva kompetensutveckling och det är bra att bygga på med den kompetens som arbetsgivarna frågar efter. Men ansvaret för kompetensutveckling faller inte bara på medarbetaren – utan i allra högsta grad på arbetsgivaren.

Källa, Civilekonomen

 
KUNSKAP & INSPIRATION
Svårt att hitta rätt kompetens och rekrytera till bristyrken?

Vi ger dig våra tips om vad du kan tänka på när du ska rekrytera till bristyrken.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Svårt att rekrytera? Så här kan du stärka ert varumärke.

Nathalie Bertelius ger sina tips för hur du stärker ert varumärke.

Läs mer