Höjt rutavdrag för personer över 65 år

Regeringen har beslutat att rutavdraget för personer mellan 18 och 64 år höjs från 25 000 kronor per år till högst 50 000 kronor per år. De nya reglerna kommer att gälla från den 1 juli 2019 och innebär att alla över 18 år har rätt till 50 000 kronor per år i rutavdrag. Hogias ekonomi-expert, Susanne Edsund, berättar mer.

Den 1 juli 2019 träder de nya reglerna för höjt rutavdrag igenom och innebär en återgång till det regelverk som gällde före den 1 januari 2016, då sänkningen av taket sänktes till 25 000 kr för de som inte fyllt 65 år. För personer fyllda 65 år är rutavdraget redan 50 000 kr vilket innebär att taket med det nya regelverket blir lika för alla.
För personer som inte fyllt 65 år vid årets början gäller följande.

  • De kan få rutavdrag med högst 25 000 kronor fram till den 30 juni 2019.

  • De kan få ytterligare 25 000 kronor i rutavdrag efter den 1 juli 2019, men högst 50 000 kronor för hela 2019.

Som tidigare är rot- och rutavdraget sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Just nu pågår också en utredning som ska undersöka och lämna förslag på hur rutavdraget kan utökas. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15 januari. Läs mer om utredningen på regeringens hemsida.


KUNSKAP & INSPIRATION
Från 1 juli avskaffas löneskatt för äldre.

Löneskatt för personer över 65 år avskaffas.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Nu får du höjt avdrag för representationsgåvor.

Skatteverket höjer avdraget för representationsgåvor.

Läs mer