Avskaffad särskild löneskatt för äldre

Sedan 2016 tas det ut en särskild löneskatt på 6,15 procent på lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar som betalas ut till personer som har fyllt 65 vid årets början. Skatten tas också ut på inkomst av näringsverksamhet för personer som har fyllt 65, och för personer som inte har fyllt 65 vid årets början, men som har fått hel allmän ålderspension under hela året. Den 15 maj röstade Riksdagen igenom att den särskilda löneskatten för äldre ska avskaffas.

Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2019. Lagändringen ska tillämpas på lön eller annan ersättning för arbete som betalas ut efter den 30 juni 2019 samt på vissa inkomster i näringsverksamhet med mera som tas emot efter samma datum. 

 
Skatt
Skatteberäkning, analys och deklaration

Hogia Skatt - effektivt stöd för skatteberäkning

Läs mer
Kunskap & inspiration
Kostförmån och kostnadsavdrag