Momsavdrag på hyrbil

Fråga:

Jag har hyrt (leasat) en bil i samband med en tjänsteresa. Företaget har nu fått en faktura avseende hyrbilen som även inkluderar bensin. Stämmer det att endast 50 % av momsen är avdragsgill? (Vårt företag bedriver momspliktig verksamhet.) 

Svar:

Det stämmer när det gäller momsen på själva bilhyran, men momsen på bensinen är avdragsgill till 100% eftersom den räknas som en driftskostnad.

Har ditt företag leasat en bil måste du pröva om leasingavtalet betyder att du har köpt eller hyrt den. Har du hyrt bilen får du vanligtvis dra av 50 procent av momsbeloppet. En förutsättning för avdrag vid hyra av personbil är att bilen körs minst 100 mil per år i en verksamhet som du ska betala moms för eller som gör att du har rätt till återbetalning. Om företaget däremot har köpt en bil så gäller som huvudregel avdragsförbud.

Fråga:

Får jag dra av momsen på driftkostnader?

Svar:

  • Om bilen är en anläggningstillgång eller har hyrts för användning i företaget

Du får dra av momsen på alla driftskostnader om bilen är en anläggningstillgång (tillhör inventarierna i verksamheten) eller har hyrts för användning i företaget. Det räcker med att bilen används delvis i företagets momspliktiga verksamhet. Du får därför dra av momsen på driftskostnader även när bilen används privat. Som driftskostnad räknas kostnad för bland annat bensin, service, reparation, underhåll och besiktning eller test.

  • Om företaget inte äger bilen eller om den är en omsättningstillgång

Om företaget inte äger bilen och inte heller hyr den för verksamheten eller om den är en omsättningstillgång (avsedd att säljas) får du endast göra avdrag för momsen på bokförda driftskostnader som uppkommer när bilen körs i den momspliktiga verksamheten. Det måste också finnas en verifikation (ett kvitto eller en faktura) som uppfyller de krav som ställs på en verifikation.
Du får inte dra av momsen om du har lämnat kostnadsersättning (till exempel milersättning) till en anställd eller om du själv som företagare har tagit ut kostnadsersättning.

Fråga:

Jag använder mig av min privata bil i tjänsten när jag är ute på kundmöten. Nu ska jag lämna in min bil på service men jag måste ändå kunna transportera mig och undrar då hur jag bokför om jag använder en hyrbil under perioden som min bil på service?

Svar:

Hyr du bilen privat blir det en kostnad för dig som privatperson och det är inget som du kan dra av i ditt företag. Men för varje mil som du kör med hyrbilen i tjänsten får du milersättning utbetald, precis som när du använder din privata bil i tjänsten.

Låter du istället företaget hyra bilen kan du ta upp hyrkostnaden för bilen i företaget. Men då har du inte rätt att få milersättning för milen du kör i tjänsten och för de mil du kör privat ska du i så fall förmånsbeskattas.

Läs mer om bilar och moms på Skatteverkets hemsida.

 
KUNSKAP & INSPIRATION
Sommargåva, reklamgåva, vilka skatteregler gäller?

Vill ditt företag ge sommargåvor till sin personal? Vi förkalarar vilka skatteregler som gäller för vilka gåvor.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Klurar du på hur man bokför Swish? Vi hjälper dig.

Swishbetalningar likställs vid kontantbetalningar, vi berättar mer om vad som gäller vid bokföringen.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Bokföra försäljning av invetarier, vi berättar hur.

Vi berättar mer om vad du ska tänka på när det gäller bokföring av försäljning av inventarie.

Läs mer