Särkostnader och samkostnader

Särkostnader

Inledningsvis kan vi nämna att särkostnader teoretiskt definieras som "kostnader som beror på vilket handlingsalternativ som väljs". Om vi försöker att översätta det uttrycket till vanlig (normal) svenska blir det på ett ungefär något sådant här: särkostnader är "kostnader som en produkt orsakar och som inte skulle ha uppstått om produkten inte tillverkades". Viktigt att notera är att det innebär mer än bara rörliga kostnader som specifikt direkt material, eller till exempel direkt lön. I fallet med särkostnader kan det innebära en helt ny produktionslinje, ombyggnad av lokaler med mera.

Ytterligare förklaring av särkostnader

För att förklara begreppet särkostnader (och även särintäkter) lite mer ingående, så är det kostnader som på ett naturligt och rättvist sätt kan hänföras till ett kalkylobjekt (till exempel en avdelning, en produkt, ett produktsortiment, en fabrik, ett lager med mera). Och för att ännu bättre förstå vad särkostnader är behöver vi förklara vad samkostnader är för någonting.

Samkostnader

Den teoretiska definitionen för samkostnader är "kostnader som inte beror på vilket alternativ som väljs". För att exemplifiera, för en produkt betyder det att samkostnader är kostnader som är oberoende av om produkten tillverkas eller ej. För att utveckla så kan vi också säga att det är kostnader för gemensamma resurser som produkten tar i anspråk.

Vi ger exempel på vad särkostnader (och samkostnader) är

Restaurangen Nisses Pannkakor har fått tillåtelse av kommunen att sätta upp en våffelkiosk på torget utanför restaurangen. För att räkna på våffelkioskens lönsamhet använder restaurangen bidragskalkylering. Särkostnader är de kostnader som är direkt relaterade till våffelkiosken, såsom till exempel leasingkostnaden för själva kiosken, kostnaderna för tillstånd, hyra för uppställningsplatsen, inredning och utrustning, lön till expediten/erna, inköpskostnaden för våffelsmeten med mera med mera. Samkostnader är de kostnader för administration med mera som sköts från restaurangen.Restaurangens, Nisses Pannkakors, särintäkter är de intäkter som är relaterade till våffelkioskens försäljning. Våffelkioskens täckningsbidrag, TB, är intäkterna från våffelförsäljningen minus särkostnaderna. Täckningsbidraget ska bidraga till att täcka företagets sam- kostnader samt även bidraga till företagets totala vinst.

På engelska: run incremental cost

 
KUNSKAP & INSPIRATION
Fasta och rörliga kostnader, vi förklarar begreppen.

Tre typer av rörliga och tre typer av fasta kostnader, vi förklarar skillnaderna.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Inkomst, intäkt och utbetalning, vi förklarar!

Skillnaderna mellan intäkt, inkomst och inbetalning, ekonomiska begrepp på ett enkelt sätt.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Lär dig skillnaden mellan direkt och indirekt kostnad.

Indirekta kostnader, direkta kostnader och vem är kostnadsbärare, vi förklarar.

Läs mer