Indirekta och direkta kostnader

Direkt kostnad

En direkt kostnad är en kostnad som direkt kan hänföras/härledas till en bestämd produkt eller tjänst, eller dylikt. Exempel på en direkt kostnad kan vara ett speciellt material som behövs för att producera en viss produkt/vara. För att som snabbast förklara vad en indirekt kostnad är (en kostnad för resurser som delas av flera olika tjänster eller produkter), så kan man säga att dessa inte kan härledas till en specifik kostnadsbärare utan de måste samlas upp på diverse kostnadsställen, så som till exempel på en avdelning i ett företag. Det görs alltså först, innan man kan fördela kostnaden på en kostnadsbärare.

Kostnadsbärare

Begreppet kostnadsbärare avser den tjänst eller den vara som kostnaden är kopplad till. Summan av de direkta och indirekta kostnaderna för en kostnadsbärare är dess så kallade självkostnad.

Rörliga och fasta direkta kostnader

En direkt kostnad kan vara både rörlig och fast.

Hur du bokför en direkt kostnad

De direkta kostnader som har med verksamheten att göra ska bokföras i kontoklass 4 som Material- och varukostnad.
Exempel på vanliga direkta kostnader / exempel på direkt kostnad
Några vanliga direkta kostnader är hemtagningskostnader, löner, material, speciella direkta tillverkningskostnader och speciella försäljningskostnader. Man kan förkorta vissa av dessa som dL, dM, sdtk och sdfk.

På engelska: direct cost

Indirekt kostnad

En indirekt kostnad är en kostnad som inte direkt kan kopplas till en bestämd produkt eller dylikt (kostnadsbärare), till exempel lokalhyra och kostnader för ekonomiavdelning. De indirekta kostnaderna fördelas på kostnadsbärarna med hjälp av en fördelningsnyckel. Ibland används begreppet omkostnader och overheadkostnader istället för indirekta kostnader. En indirekt kostnad kan också den vara både rörlig och fast. 


Summan av en de direkta och indirekta kostnaderna för en kostnadsbärare är dess så kallade självkostnad.

KUNSKAP & INSPIRATION
Vad innebär soliditet, vi berättar mer här.

Hur stor är din verksamhets soliditet? Vi förklarar begreppet och ger dig ett räkneexempel.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Särkostnader, samkostnader - vi förklarar här!

Vad är skillnaden på särkostnader och samkostnader? Vi ger exempel och berättar mer här.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Inkomst, intäkt och utbetalning, vi förklarar!

Skillnaderna mellan intäkt, inkomst och inbetalning, ekonomiska begrepp på ett enkelt sätt.

Läs mer