Skatteverket ändrar bedömningen om sekretess i skattekontot

Från och 6 mars 2019 omfattas uppgifter som saldo och in- och utbetalningar på skattekontot av sekretess. Skatteskulder hos Kronofogdemyndigheten som framgår av skattekontot är inte heller längre offentliga. Uppgifterna är dock offentliga hos Kronofogdemyndigheten.

Bakgrunden till det nya ställningstagandet om sekretess i skattekontot är en analys som Skatteverket har gjort av offentlighet och sekretess i beskattningsdatabasen. Skatteverket har saknat en enhetlig reglering vad gäller sekretessen inom skattebetalningsområdet.

Tidigare har saldot på skattekontot varit en offentlig uppgift men nu blir det i princip bara skattebesluten offentliga. Uppgifterna kommer dock fortfarande lämnas till den som äger skattekontot och till ett ombud som har behörighet till kontot. I Skatteverkets e-tjänst Skattekonto, kan en behörig person förmedla historiken på skattekontot till en tredje part. Har den personen som ska ha uppgifterna en digital brevlåda för myndighetspost får de utdraget digitalt.

Uppgifter som kommer förbli offentliga på skattekontot är:

 • Beslut om slutlig skatt 
 • Debiterad preliminärskatt 
 • Moms att betala eller att få tillbaka 
 • Arbetsgivaravgifter och avdragen skatt att betala eller få tillbaka
 • Punktskatt, att betala eller att få tillbaka
 • Anstånd med betalning av skatt
 • Alla omprövningsbeslut på ovanstående grundbeslut oavsett om uppgifterna tas från grundsystemet eller från skattekontot.
 • Uppgifter som kommer omfattas av sekretess är:
 • Ingående saldo 
 • Utgående saldo 
 • Inbetalningar 
 • Utbetalningar 
 • Räntor 
 • Restföring (även återtagen restföring) 
 • Spärrar (på egen begäran och på Skatteverkets initiativ) 
 • Anmält mottagarkonto (både om att det finns, samt vilket konto) 
 • Betalningsuppmaningar 
 • Krediteringar (stöd med mera) 
 • Av arbetsgivaren avdragen preliminär skatt 
 • Beslut om räntebefrielse
KUNSKAP & INSPIRATION
Kontrolluppgifter blir AGI, vi berättar skillnaden.

Från och med 1 januari 2019 redovisas AGI, du kan nu se vad din arbetsgivare redovisar.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Dessa skatteregler gäller för näringsverksamhet.

Du som driver näringsverksamhet har skattergler som du måste följa, vi listar dem här.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Klurar du på hur man bokför Swish? Vi hjälper dig.

Swishbetalningar likställs vid kontantbetalningar, vi berättar mer om vad som gäller vid bokföringen.

Läs mer