Glöm kontrolluppgiften om du löpande redovisat AGI!

Löneadministratören har haft som vana att vid varje årsskifte skicka kontrolluppgifter till Skatteverket. Men har man redan redovisat uppgifterna löpande via AGI, arbetsgivardeklaration på individnivå, så ska man inte skicka in kontrolluppgifter. Hogias HR-expert, Erik Douglasson, berättar mer om varför det är viktigt att man inte dubbelrapporterar.

För att Skatteverket ska få bättre kontroll infördes AGI, arbetsgivardeklaration på individnivå. AGI innebär att arbetsgivaren skickar in uppgifter om utbetalningar och skatteavdrag till Skatteverket för alla medarbetare varje månad istället för att skicka en årlig kontrolluppgift.

– I den sista lönespecen som medarbetaren får för året så ska de ackumulerade löneuppgifterna, skatteuppgifterna och ersättningarna finnas med, berättar Erik Douglasson, HR-expert på Hogia. Dessa uppgifter kan man också se om man går in på Skatteverkets hemsida och loggar in på ”Mina sidor”. Där kan man närsomhelst under året kontrollera att de uppgifter som arbetsgivaren har redovisat stämmer. 

Medarbetaren ska alltså normalt inte få någon samlad kontrolluppgiftsblankett längre och om man ändå får det så bör man reagera och säga ifrån till sin arbetsgivare så snart som möjligt.

– Om arbetsgivaren har skickat in AGI under året och skickar en kontrolluppgift till Skatteverket så blir det inte bra, säger Erik. Då kan det se ut som att medarbetaren har fått dubbel årsinkomst under året. I värsta fall kan det ju innebära att man får betala en hel del restskatt om inte felet upptäcks och korrigeras. Men så långt ska det förhoppningsvis inte behöva gå.

Monica Gyllander är verksamhetsutvecklare på Skatteverket och ser en stor risk med att arbetsgivare kommer att dubbelrapportera. 

– Skatteverket kommer att få svårt att avgöra vad som är korrekt och se till så att rätt uppgifter förtrycks i inkomstdeklarationen. Detta kan leda till att den anställde måste korrigera innan inkomstdeklarationen lämnas in. Vi önskar verkligen att endast de som måste lämna kontrolluppgift gör det. 

Ann-Sofi Nilsson arbetar med HR-support på Hogia Professional Systems och är auktoriserad lönekonsult genom SRF-konsulterna. Hon kommer dagligen i kontakt med arbetsgivare och löneadministratörer som har frågor kring AGI.  

– Problematiken är att man har infört en förändrad rapporteringsprocess men inte förändrat lagstiftningen, berättar Ann-Sofi. Det kan göra att man som löneadministratör ”gör som vanligt” och utgår från att man ska fortsätta skicka in kontrolluppgifter till Skatteverket. Det bästa vore om alla arbetsgivare informerar sina medarbetare om att det är den senaste lönespecen som kommer att innehålla den sammanställda skatten och inkomsten för året. Och att alla uppgifter hanteras varje månad i AGI så därför görs inte någon årlig kontrolluppgift. 

Erik Douglasson rekommenderar att man loggar in på Mina sidor hos Skatteverket löpande under året för att se över sina uppgifter och att man noga kollar sin inkomstdeklarationsblankett och kontaktar sin arbetsgivare om man upptäcker något som inte stämmer. 

– Det bästa är ju förstås att alla löneadministratörer har koll på att det är AGI som gäller nu. Många lönesystemsleverantörer har redan tagit bort stödet för att rapportera KU 10, 13 och 14 som rapporteras via AGI, vilket på så sätt hindrar arbetsgivare att göra fel, avslutar Erik

 
Kunskap & inspiration
AGI – Arbetsgivardeklaration på individnivå

Alla verksamheter måste nu skicka in kontrolluppgifter till Skatteverket varje månad i en AGI, Arbetsgivardeklaration på Individnivå.

Läs mer
LÖN/HR
Lösningar för lön och HR som effektiviserar din vardag
KUNSKAP & INSPIRATION
Säkare lönehantering och mindre stress med AGI.

Förberedelser, kunskap och rätt stöd, såhär funkar AGI för Lindahl.

Läs mer