Lättare för arbetsgivare att få stöd för nystartsjobb

Från och med den 1 augusti 2019 är det möjligt även för arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal att anställa personer för nystartsjobb. Syftet med nystartsjobb är att personer som varit utan arbete under en längre period enklare ska komma in i arbete.

Som arbetsgivare kan man få ekonomisk ersättning om man anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet kallas för nystartsjobb.  

För att en arbetsgivare ska kunna få stödet för nystartsjobb krävs att arbetsgivaren är registrerad i Skatteverkets arbetsgivarregister och att arbetsgivardeklarationen till Skatteverket genomförs månaden efter att lönen utbetalats. Arbetsgivaren får heller inte ha näringsförbud, betalningsanmärkningar eller skatteskulder och lönen till den anställde måste betalas ut elektroniskt under hela stödperioden. 

Stödet kan fås när den arbetssökande som varit utan arbete en längre tid nyanställs och är inskriven hos Arbetsförmedlingen. Den arbetssökande måste ha deltagit i ett arbetsmarknadsprogram, alternativt fått sjukpenning, sjukersättning, rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd. Det kan också fås för en person som har anlänt till Sverige som flykting för max tre år sedan och som fått uppehållstillstånd eller uppehållskort som anhörig till en EES-medborgare.  

Ersättningen till arbetsgivaren 

Ersättningen för nystartsjobb kan se lite olika ut beroende på hur den anställdes bakgrund ser ut. Men den grundar sig på de ersättningar till den anställde som arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgift och allmän löneavgift för. Alltså främst bruttolön, sjuklön, semesterlön och vissa skattepliktiga förmåner.  

Arbetsförmedlingen gör en beräkning av hur länge en arbetsgivare kan få stödet. Om den som ska anställas kan få nystartsjobb på flera grunder väljer Arbetsförmedlingen det alternativ som är förmånligast för arbetsgivaren. Ersättningen beslutas för max ett år i taget och beräkningen görs utifrån hur lång tid personen som ska anställas har varit utan arbete. En arbetsgivare måste ansöka om stödet och Arbetsförmedlingen måste ha fattat beslut om ersättning innan anställningen kan starta. Om anställningen startar innan kan ersättning inte ges. 

Ersättning till den anställde 

Om arbetsgivaren har kollektivavtal så ska lönen till den anställde vara enligt det kollektivavtalet. Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal ska den anställde ha lön som är likvärdig med lön enligt kollektivavtalet för branschen. Det innebär att lönen inte får vara lägre än den angivna lönen i branschen. 

Källa: Arbetsförmedlingen, regler förordning (2018:43) om stöd för nystartsjobb Arbetsförmedlingens föreskrifter (AFFS 2019:1) underlag för beräkning av stödbelopp. 

verksamt.se finns samlad information från olika myndigheter om vad det innebär att vara företagare och vilka krav som ställs på dig som anställer personal. 

 
KUNSKAP & INSPIRATION
AGI ersätter den årliga kontrolluppgiften

Om du redovisat AGI under året så ska du inte skicka in en kontrolluppgift, då är det risk för dubbelrapportering.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Nu kan det gå snabbt att skriva arbetsgivarintyg

Unik koppling till lönesystemet ger dig möjlighet att göra arbetsgivarintyg med bara ett knapptryck.

Läs mer
Kunskap & Inspiration
Personalomsättning