Arbetstagare – med rätt att koppla bort och koppla av

Publicerad: 2022-11-17

Den tekniska utvecklingens bidrag till många positiva effekter i all ära, men den har även medfört att somliga människors psykiska hälsa påverkas negativt. Att alltid vara uppkopplad och tillgänglig ökar risken för arbetsrelaterad stress. För att skydda anställdas välmående har därför EU-parlamentet börjat förbereda ett EU-direktiv som skulle kunna göra det olagligt att kontakta anställda utanför arbetstid.

När coronapandemin slog till behövde många verksamheter ställa om och övergången till digitalt uppkopplat arbete gick därmed snabbare än någon kunnat förutspå. För arbetstagare som kan utföra sina arbetsuppgifter på hemmaplan innebär det även att gränsen mellan vad som är arbetstid och vad som är fritid har suddats ut.  

Med dagens teknik kan vi nå människor över hela världen på bara några sekunder. För många innebär detta skadlig stress med känslan av att alltid vara tillgänglig för jobb. EU-parlamentets initiativ till ett nytt direktiv syftar därför till att förhindra kommunikationen mellan arbetsgivare och arbetstagare när arbetsdagen är slut och göra det lättare för anställda att koppla av på sin fritid. Flera arbetsrelaterade regelverk behandlar indirekt likande frågor, såsom minimumperioder för dygns- och veckovila, men ännu finns ingen EU-reglering specifikt gällande ”the right to disconnect”. Frågan är; kommer detta snart att ändras?   

”The right to disconnect” – Hur gör andra länder?

 • Frankrike

  När det gäller rättigheten att koppla av från jobbet anses Frankrike av många vara en banbrytare. Sedan den 1 januari 2017 behöver företag med fler än 50 anställda ha riktlinjer för att inte ringa eller skicka ut mail under kvällar, helger eller semestrar som stör de anställda under deras lediga tid.  
 • Italien

  Det land som var näst på tur med att implementera regler för ”the right to disconnect” var Italien. För att en anställd ska kunna arbeta hemifrån under flexibla timmar krävs sedan 2017 ett skriftligt avtal som reglerar detta. I avtalet särskiljer man mellan om den anställde arbetar för att uppnå vissa mål eller för att arbeta under specifika tider.  
 • Belgien

  ”The right to disconnect” innebär i Belgien att anställda inte får kontaktas utanför sin normala arbetstid om det inte finns exceptionella och oförutsedda skäl som gör att det inte kan vänta till nästa arbetsdag. Arbetstagare kan också stänga av sin telefon och dator efter arbetsdagen är slut utan att behöva vara rädd för konsekvenser.
 • Portugal

  Även Portugal har instiftat en lag för att skydda arbetstagarens rätt till återhämtning. Det företag som försöker kontakta sina anställda under deras fritid riskerar böter på upp till drygt 100 000 SEK.


Dessa fyra exempel är bara ett axplock av länder som på olika sätt implementerat regler för att skydda sina medborgare från arbetsrelaterad stress.  

För snart två år sedan beslöt EU-parlamentet att kommissionen skulle förbereda ett direktiv som ska möjliggöra för anställda att koppla bort från arbetet på sin lediga tid. Sedan dess verkar arbetet ha stått stilla, åtminstone utåt sett, men det är inte ovanligt att processer på EU-nivå tar lång tid. Vad som bubblar under ytan och vad som händer framöver återstår att se – men det bör absolut vara något att hålla utkik efter.

KUNSKAP & INSPIRATION
Vad gäller i framtidens arbetsliv?

Nya arbetssätt väcker frågor. Vi berättar vad som gäller kring tjänsteställe, arbetsmiljö och arbetsskadeförsäkring

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Walk-and-talk stärker relationen med medarbetaren

Fredrik Wallin är bolagschef på Hogia. Han har hittat många fördelar med att möta medarbetarna på en walk-and-talk.

Läs mer
NYHETSBREV HR/LÖN
HR-info – insikter, inspiration och tips

Din kunskapskälla som ger dig insikt, inspiration och tips inom HR, lön, ledarskap, personal och hälsa.

Läs mer
Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!