Karensavdrag istället för karensdag

Karensdagen försvann och ersattes med ett karensavdrag på 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning. Syftet var att det ska bli mer rättvist för bland annat de som arbetar obekväma arbetstider såsom sjuksköterskor, poliser och räddningstjänstpersonal.

Dessa arbetsgrupper har via karensdagen kunnat få ett relativt stort löneavdrag, eftersom det inte finns någon begränsning på hur lång eller kort en karensdag kan vara. Karensavdrag är alltså inte kopplat till den första dagen i sjuklöneperioden, utan är alltid 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning som den anställde har.

Förändringen innebar att den som blir sjuk får sjuklön från första dagen i sjuklöneperioden. Från sjuklönen gör man sedan ett karensavdrag som uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön. Karensavdraget är detsamma oavsett när sjukfrånvaron inträffar eller hur mycket den anställde skulle ha arbetat den första sjukfrånvarodagen.

De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 2019. Värt att nämna är att beräkningen av karensavdrag ska bestämmas i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter för att kunna passa olika yrkesgrupper. 

Här kan du se exempel på hur du ska räkna ut karensavdraget

 
KUNSKAP & INSPIRATION
Karensavdrag i praktiken

Den nya karensregeln och räkneexempel för karensavdrag

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Kan karensavdraget påverka sjukfrånvaro/sjuknärvaro?

Vi berättar om hur du kan förhindra sjuknärvaro och sjukfrånvaro.

Läs mer
Kunskap & Inspiration
AGI och karensavdrag i praktiken

Förberedelser, kunskap och rätt stöd är nyckeln menar Lindahl

Läs mer