Traktamente in- och utrikes

Traktamente är en ersättning som du som anställd kan få av din arbetsgivare när du reser i tjänsten.

Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, det vill säga utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter.

Ett traktamente som inte är högre än vissa avdragsgilla schablonbelopp brukar kallas "skattefritt traktamente". Du måste alltid övernatta minst en natt för att arbetsgivaren ska kunna betala ut ett skattefritt traktamente. Det krävs också att du reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från din vanliga arbetsplats och mer än 50 kilometer från din bostad.

Arbetsgivaren ska markera det skattefria traktamentet med ett kryss på kontrolluppgiften (inkomståret 2018). Från och med inkomståret 2019 ska de flesta arbetsgivare lämna arbetsgivardeklaration på individnivå varje månad och inte någon årlig kontrolluppgift. Arbetsgivaren kommer då att kryssmarkera det skattefria traktamentet i arbetsgivardeklarationen. Du behöver inte deklarera det skattefria traktamentet och får inte heller göra något avdrag.

Schablonbelopp

   

 Vid tjänsteresa

I Sverige inkomståret 2018 och 2019 

Utomlands inkomståren 2018 och 2019 

 Hel dag

 230 kr

 Ett helt normalbelopp

 Halv dag

 115 kr

 Ett halvt normalbelopp

 Efter tre månader

 161 kr per hel dag

 70 procent av normalbeloppen per hel dag

 Efter två veckor

 115 kr per hel dag

 Ett halvt normalbelopp per hel dag

 Nattschablon

 115 kr

 Ett halvt normalbelopp


Om arbetsgivaren betalar för måltiderna under tjänsteresan får den anställde lägre traktamente.

Källa, Skatteverket 


KUNSKAP & INSPIRATION
Undvik tidspress i lönearbetet, skaffa bättre rutiner.

Bättre rutiner ger dig som löneadministratör minskad stress.

Läs mer
Kunskap & inspiration
Räkna ut löneprocent