Traktamente in- och utrikes

Traktamente är en ersättning som du som anställd kan få av din arbetsgivare när du reser i tjänsten.

Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, det vill säga utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter.

Ett traktamente som inte är högre än vissa avdragsgilla schablonbelopp brukar kallas "skattefritt traktamente". Du måste alltid övernatta minst en natt för att arbetsgivaren ska kunna betala ut ett skattefritt traktamente. Det krävs också att du reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från din vanliga arbetsplats och mer än 50 kilometer från din bostad.

Arbetsgivaren ska markera det skattefria traktamentet med ett kryss på kontrolluppgiften (inkomståret 2018). Från och med inkomståret 2019 ska de flesta arbetsgivare lämna arbetsgivardeklaration på individnivå varje månad och inte någon årlig kontrolluppgift. Arbetsgivaren kommer då att kryssmarkera det skattefria traktamentet i arbetsgivardeklarationen. Du behöver inte deklarera det skattefria traktamentet och får inte heller göra något avdrag.

Schablonbelopp    
 Vid tjänsteresa I Sverige inkomståret 2018 och 2019  Utomlands inkomståren 2018 och 2019 
 Hel dag  230 kr  Ett helt normalbelopp
 Halv dag  115 kr  Ett halvt normalbelopp
 Efter tre månader  161 kr per hel dag  70 procent av normalbeloppen per hel dag
 Efter två veckor  115 kr per hel dag  Ett halvt normalbelopp per hel dag
 Nattschablon  115 kr  Ett halvt normalbelopp


Om arbetsgivaren betalar för måltiderna under tjänsteresan får den anställde lägre traktamente.

Källa, Skatteverket 
KUNSKAP & INSPIRATION
Undvik tidspress i lönearbetet, skaffa bättre rutiner.

Bättre rutiner ger dig som löneadministratör minskad stress.

Läs mer
Kunskap & inspiration
Räkna ut löneprocent