Räkna ut löneprocent

Total personalkostnad i procent av omsättning = personalkostnad/total omsättning.

Det här är ett nyckeltal som anger ett företags nivå på framför allt löner och förmåner till de anställda. Det är viktigt att veta att nyckeltalet påverkas av företagets definition av personalkostnader. Naturligtvis påverkas nyckeltalet även av nivån på de sociala avgifterna. 

Om du vill förändra ditt företags löneprocent bör du först analysera vilka typer av personalkostnader ditt företag har och hur stor andel de utgör av de totala personalkostnaderna. Därefter kan du se om det finns någon typ av personalkostnader som är enklare att förändra än andra. Du bör även analysera om/hur personalkostnaderna varierar för olika anställda. En jämförelse med liknande företag är också klokt att göra. Därefter kan ni fatta beslut om eventuella åtgärder.

EXEMPEL: Ett bolag har under en period totala personalkostnader på 440 kkr och en total omsättning på 1 000 kkr vilket ger en en löneprocent på 40 %. 

400 kkr/1 000 kkr = 0,4 

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss på telefon 0303-663 50 eller skicka ett mejl till hotell@hogia.se

Läs också

Bransch
Hotell & Restaurang

Affärssystem för verksamheter inom besöksnäringen

Hotell- & restaurangssystem
Kunskap & inspiration
Räkna ut omsättning per anställd
Kunskap & inspiration
Nyckeltal för hotell och restauranger

För att din verksamhet ska nå ekonomisk framgång krävs mer än god mat, bra service och fina viner.

Läs mer
Kunskap & inspiration
Räkna ut råvarukostnaden

Råvarukostnad i procent av omsättningen = råvarukostnad/omsättning (i %)

Läs mer
Kunskap & inspiration
Räkna ut beläggningsgrad
Kunskap & inspiration
Räkna ut RevPAR