OpenBusiness Ekonomi för Hotell & Restaurang

Ekonomisystemet för besöksnäringen.
Automatiserar ditt ekonomiflöde, så att du kan sköta annat.

Man betalar med kort i terminal

Köpen integreras

Köpen integreras med ditt kassasystem och alla bokföringshändelser samlas ihop automatiskt.

Man talar i mobiltelefon

Fakturera digitalt

Med underlag från ditt kassasystem skickar du enkelt kundfakturor digitalt från ditt ekonomisystem.

Servitris använder surfplatta

Attest med ett klick

Låt dina leverantörer skicka in sina fakturor direkt till dig i systemet. Ni attesterar digitalt, snabbt och enkelt.

Man med laptopp på restaurang

Rakt in i banken

Din bank och ditt ekonomisystem kopplas samman och förenklar betalningsflödet.

Analys av rapporter

Fatta klokare beslut

Låt rapporter, analyser och nyckeltalsuppföljning ligga till grund för dina verksamhetsbeslut.

Kvinna skriver på laptopp

100 % digitalt!

Med Hogia OpenBusiness slipper du tidsödande pappershantering och kan arbeta 100 % digitalt.

Kopplingen mellan Hogia OpenBusiness och Rebnis kassasystem innebär att all manuell administration från Rebnis system för kassa och hotellbokning till Hogias ekonomisystem försvinner. Det vill säga att all försäljning som görs i Rebnis bokförs automatiskt i Hogia.

Fakturaunderlag från Trivec skickas till Hogia i realtid, där de görs till fakturor och skickas till kund. Med bokföringsintegrationen skickas dagskassorna automatiskt från Trivec till Hogia, där de bokförs med automatik.

Caspeco

Ett samarbete kring kundfakturor innebär att underlag tas fram i Caspeco och skickas till Hogia för fakturering/e-fakturering till kund. I nästa steg kommer vi även att kunna erbjuda en bokföringsintegration.

Kunskap & Inspiration
Få effektiva processer och bättre dataunderlag med AI.

Inom ekonomiområdet är AI på stark frammarsch och digitaliseringen innebär både möjligheter och utmaningar.

Läs mer

Hur digital är du/vill du vara?

På en skala mellan noll och hundra, hur väl stämmer påståendena nedan med var du befinner dig i dag? Testa dig själv och se var du hamnar. Var på skalan skulle du vilja befinna dig?

  • Jag hanterar mina leverantörsfakturor digitalt.
  • Mitt kassasystem är integrerat med mitt ekonomisystem.
  • Jag skickar mina kundfakturor digitalt.
  • Jag hanterar mina kvitton digitalt.
  • Mitt ekonomisystem är integrerat med min bank.
  • Min personal rapporterar sin tid digitalt.
Vill du veta mer?

I vår produktbeskrivning kan du läsa mer om funktionerna i OpenBusiness Ekonomi för Hotell & Restauranger och hur de kan förenkla din arbetsdag. Fyll i din e-postadress så skickar vi informationen direkt till dig.

I vår produktbeskrivning kan du läsa mer om funktionerna i OpenBusiness Ekonomi för Hotell & Restauranger och hur de kan förenkla din arbetsdag. Fyll i din e-postadress så skickar vi informationen direkt till dig.

Kontakta oss:
Telefon

0303-663 50