ABC-kalkyl

En ABC-kalkyl är en variant av en självkostnadskalkyl och ett sätt att fördela omkostnader. Det en förkortning av det amerikanska begreppet Activity Based Costing. I en ABC-kalkyl antas aktiviteter förbruka resurser, och produkter förbrukar i sin tur aktiviteter.

Syftet är att redovisa de indirekta kostnaderna som aktiviteter i stället för kostnadsställen och att identifiera kostnadsdrivarna för varje aktivitet. På så sätt uppnår du en mer korrekt och rättvis kostnadsfördelning. I en ABC-kalkyl utgår man från att det är aktiviteterna som står för förbrukningen så att varje minskning av en aktivitet även innebär en minskning av resursförbrukningen. Alla kostnader ska kunna hänföras till en aktivitet, men kalkylriktningen är omvänd – man börjar med slutprodukten och ser efter vilka aktiviteter som behövs för att framställa den.

En ABC-kalkyl bygger på att lokalisera vilka aktiviteter som skapar kostnader åt en kostnadsdrivare. En ABC-kalkyl bygger på tre premisser:

  • Organisationens mål är att producera tjänster eller varor
  • Det som produceras har egenskaper vilka ger upphov till aktiviteter
  • Dessa aktiviteter fordrar ekonomiska resurser och kostar i sin tur pengar.

På engelska: Activity Based Costing

Kunskap & inspiration

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
KUNSKAP & INSPIRATION
ABC-kalkyl, vi förklarar syftet och begreppet.

Vi förklarar begreppet ABC-kalkyl och skillnaden från en vanlig kostnadskalkyl.

Läs mer