Aktiebolag

Ett aktiebolag är ett företag som har bildats genom att en eller flera personer har satsat ett aktiekapital, fördelat i andelar, aktier, vilka kan köpas och säljas. Aktiebolag förkortas ofta AB. Bolagsformen utmärks av att bolagets ägare saknar personligt ansvar för företagets förbindelser, att antalet delägare är obegränsat samt att det krävs ett insatskapital (aktiekapital).

För att starta ett aktiebolag behöver du en kapitalinsats på 25.000 kronor. Ett aktiebolag ska bestå av aktieägare, styrelse med ordförande, verkställande direktör, firmatecknare och en auktoriserad revisor. Ett aktiebolag styrs av en bolagsstämma som fungerar som det högst beslutande organet. I Sverige är aktiebolag bokföringsskyldiga och de ska varje år skicka in en årsredovisning till Bolagsverket. Aktiebolag regleras i aktiebolagslagen (2005:551).

På engelska: limited, limited company

Kunskap & inspiration

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
KUNSKAP & INSPIRATION
Avkastning på eget kapital, vi visar dig exempel.

Avkastning på eget kapital, nettoresultat, justerat eget kapital, vi förklarar begreppen.

Läs mer