Avkastning på eget kapital

Basnyckeltal: G1 

Avkastning på eget kapital= nettoresultat i procent av justerat eget kapital.  

Nettoresultat= resultat efter finansiella intäkter och kostnader. 

Justerat eget kapital= eget kapital plus obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld.    

Avkastning på eget kapital visar verksamhetens "avkastning" under året på ägarnas insatta kapital och kan jämföras med gällande bankränta eller avkastning från alternativa placeringar. Avkastning på eget kapital bör alltid vara större än bankräntan då den också ska täcka en premie för den risk som affärsverksamheten innebär. Nyckeltalet bör alltid analyseras tillsammans med nyckeltalen soliditet och skuldsättningsgrad. Företag med dålig soliditet och ett litet eget kapital, till exempel mindre, nystartade företag, kan ett år få en mycket hög avkastning på eget kapital genom ett högt resultat.
Om du vill höja avkastningen på eget kapital för ditt företag finns det många faktorer att jobba med, det gäller ju att höja resultatet och/eller minska det justerade egna kapitalet, till exempel genom utdelning. Men tänk på att soliditeten normalt försämras om det egna kapitalet minskar. 

   

Exempel: Ett bolag har år 1 ett nettoresultat på 105 kkr och ett justerat eget kapital på 250 kkr. Avkastningen på eget kapital blir då 105/250*100=42%. År 2 är nettoresultatet 77 kkr och justerat eget kapital 350 kkr, vilket innebär att avkastningen på eget kapital blir 77/350*100=22%, det vill säga en försämring jämfört med föregående år. Försämringen påverkas av ett sämre resultat men även av att justerat eget kapital har ökat.

 
KUNSKAP & INSPIRATION
Näringsbetingad eller kapitalplaceringsaktie?

Kapitaltillgång i verksamhet, näringsbetingad eller kapitalplaceringsaktie, så här gör du vid försäljning.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Räkna ut avkastning på sysselsatt kapital, vi visar hur.

Vi visar hur du ska räkna ut avkastningen på sysselsatt kapital.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Avkastning på totalt kapital, så här kan du räkna.

Räntabilitet eller avkastning på totalt kapital, vi förklarar hur du kan räkna ut den.

Läs mer