Alternativkostnad

En alternativkostnad är den intäkt eller vinst man går miste om när man väljer ett visst handlingsalternativ. Eller, ”alternativkostnad är den förlorade intäkten från det alternativ man inte valt att nyttja”. För ett företag som väljer att göra en stor investering istället för att placera pengarna till en hög fast ränta är den uteblivna räntan alternativkostnaden.

Ett exempel är när en person har en stor mängd pengar och två alternativ — antingen att spara dem till en fast månadsränta eller att betala av sina lån. Väljer personen i fråga att spara till en fast månadsränta blir månadskostnaden på lånet den alternativa kostnaden. Väljer person istället att betala av sina lån blir den förlorade ränteintäkten den alternativa kostnaden.

Kunskap & inspiration

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
KUNSKAP & INSPIRATION
Förstår dina kollegor ”ekonomiska”?

Lär dig att kommunicera effektivt med icke-ekonomer – experten David Loid guidar dig till framgång.

Läs mer