Förstår dina kollegor ”ekonomiska”?

Publicerad: 2023-09-22

David Loid är mannen som till och med forskat i hur man kommunicerar ekonomisk information på ett effektivt sätt. Under Hogias Kompetensdagar hösten 2023 delar han generöst med sig av sina bästa tips i hur man når ut, når fram och når effekt – även om mottagaren inte pratar ”ekonomiska”.

 

David Loid, talare på Hogias Kompetensdagar Ekonomi 2023.

David Loid, Konsult och Föreläsare, Loid Consulting

Hej David! Kan du berätta lite om dig själv och varför detta är viktigt?

Jag menar att den generella förståelsen för ekonomi oftast är överskattad. Även om man som ekonom förenklar och förtydligar, missar man ofta målet eftersom mottagaren har ett annat perspektiv. ”Ekonomiska” är som ett helt eget språk, med begrepp och definitioner som många inte förstår. Jag drivs av missionen att bygga bryggor mellan ekonomer och icke-ekonomer genom att definiera och förklara de skillnader i synsätt som försvårar kommunikationen.

Vad kan man som ekonom förvänta sig av din föreläsning?

Jag reder helt enkelt ut några av orsakerna till missförstånden och bjuder på nycklar till en ökad förståelse. Förutom att få samsyn kring själva terminologin handlar den allmänna förståelsen för ekonomi även om hur man följer upp samt om hur man kan överbrygga de olika perspektiven på arbete, ledarskap och organisation. En ekonoms perspektiv skiljer sig ofta markant åt från övriga medarbetares sätt att se på de olika delarna.

Du pratar om språket ”ekonomiska”. Vad är det, egentligen?

Det är de mått och uttryck som används uteslutande av ekonomer. Detta är en terminologi och ett synsätt på företagande som de har lärt sig genom sina utbildningar och sin facklitteratur. Detta speciella språk pratas tyvärr inte av så många, vilket gör det svårt att nå ut med ekonomisk information.

Varför är det så viktigt att alla i ett bolag kan ta till sig den ekonomiska informationen?

För att förstå helheten i ett företag och på riktigt kunna jobba med utveckling behövs ett fungerade samarbete mellan alla funktioner. Om man talar olika språk och har helt olika syn på organisationen uteblir de viktiga samtalen som leder till samsyn som i sin tur kan ta organisationen framåt. De flesta ekonomer är smärtsamt medvetna om denna problematik. När man som ekonom sitter på väldigt mycket kunskap, och en stor del av lösningen, är det frustrerande att se att den inte kommer till användning.

Vilka vinster finns det då att hämta när man når samsyn och förståelse?

Min mission är att hjälpa organisationer att utvecklas genom att lära sig att jobba tillsammans. Detta uppnås då man säkerställer ett gott klimat och en unison förståelse kring hur ekonomi och nyckeltal kan öka möjligheterna till riktigt bra affärsutveckling. Lönsamheten ökar först när man får upp ögonen för vad man faktiskt tjänar pengar på, hur man då kan belägga produktionsresurser rätt och utveckla nya koncept. På det personliga planet får ekonomer en större genomslagskraft i sina roller vilket leder till nya möjliga karriärvägar. Alla blir helt enkelt vinnare när vi når fram till varandra!

Tror du att ekonomer vill kommunicera bättre?

JA, absolut! Att få alla att förstå hur viktigt det är att agera efter företagets ekonomi är i grund och botten den viktigaste uppgiften en ekonom har. Att också få fram tyngden i sin roll blir rent personligen väldigt positivt, på samma sätt som att slippa leva på sin egen ekonomiska ö utan länkar till övriga bolaget tar udden av såväl frustration som stagnation. Problemen börjar egentligen redan under ekonomiutbildningarna. Ingenstans diskuteras dilemmat och svårigheten i att bli förstådd, så man blir medveten om utmaningen först när man kommer ut i arbetslivet och verkligheten.  

Varför tar inte utbildningarna mer ansvar för att rusta studenterna för vad som väntar dem?

En av anledningarna är att en stor del av management-litteraturen kommer från bland annat USA, där man idkar centraliserad styrning. När man sedan applicerar detta på den svenska mer decentraliserade styrningsmodellen – då fungerar det inte riktigt så bra. Det är en fundamental skillnad på hur man ser på verksamheten.

Så, hur skaffar man sig det bästa sättet att kommunicera rätt?

Det är absolut ingen oöverstiglig tröskel att komma igång, menar David, men det är viktigt att förstå att det inte är någon quick fix utan snarare ett nytt mindset och nya insikter som krävs. När man väl bestämmer sig går det ofta relativt snabbt att hitta rätt väg till samsyn genom att se till att alla har åtminstone en stapplande förståelse för det ekonomiska språket och perspektivet. När man väl har börjat så kommer det mer naturligt och man kan börja tänka rätt tillsammans. Det är häftigt att inse att de positiva effekterna av att prata ekonomiska är lika goda som de negativa effekterna kan bli, utan denna gemensamma förståelse!

Hogias Kompetensdagar Ekonomi 2023

Vill du veta mer om hur man motverkar samsynsproblematik, om hur man får kollegorna att förstå ekonomiska och hur man som ekonomen på bolaget gör sig mer oumbärlig i affärsutvecklingsbeslut? Planera då in ett besök på Hogias Kompetensdagar Ekonomi, fysiskt i Stockholm och Göteborg i slutet av oktober eller digitalt i början av november. Davids föreläsning om hur du når fram till icke-ekonomer kan vara början på en spännande utvecklingsresa med lukrativa effekter och stor personlig vinning!

David Loid

David Loid arbetar som konsult och forskar i styrning av decentraliserade organisationer och hur man effektivt kommunicerar ekonomisk information. Han är en mycket uppskattad föreläsare och har utbildat tusentals controllers och ekonomer. David är också aktiv styrelseordförande i fyra små industriföretag.

Event
Kompetensdagar Ekonomi
KUNSKAP & INSPIRATION
På 2600 år har det hänt … nästan ingenting alls

Mathias Peterson på Hogia bjuder in dig till en resa genom tiden – från lertavlor till AI – i bokföringskonstens värld.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Nu ska stora bolag rapportera sina betalningstider

Nu ska stora bolag rapportera sina betalningstider enligt den nya lagen som skyddar mindre företag.

Läs mer
NYHETSBREV EKONOMI
Ekonomi-info – insikter, inspiration och tips

Din kunskapskälla som ger dig insikt, inspiration och tips inom ekonomi, redovisning och skatter.

Läs mer
Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!