Avstämning

Avstämning, att regelbundet gå igenom kontona i både balans- och resultaträkning är viktigt för att vara säker på att bokföringen är korrekt gjord. Du går varje månad igenom konto för konto för att se om något blivit fel och rättar sedan till det. På så sätt slipper du att vid årets slut gå tillbaka väldigt långt om något inte stämmer.

Gör du regelbundna avstämningar är det lättare att komma ihåg vad du kan ha gjort och det går fort att hitta felet. Årsbokslutet går då snabbare och enklare att göra eftersom du vet att allt är justerat efterhand. Saldot på det bokföringskonto som ska stämmas av kontrolleras mot andra underlag, till exempel mot bankkonto, skattekonto, kontantkassan, reskontror och försäljning.

  • Saldot på bank- eller postgiro, checkräkningskonto och övriga bankkonton stäms av mot kontoutdrag och saldobesked
  • Skattekontot stäms av mot kontoutdraget från skatteverket
  • Kundfordringar och leverantörsskulder stäms av mot kundreskontran och leverantörsreskontran
  • Kassakontot stäms av genom räkning kontanta pengar
  • Saldot för banklån stäms av mot lånebesked
  • Utgående och ingående moms stäms av med försäljnings- och inköpssummor
  • Momsredovisningskontot stäms av mot inlämnade skattedeklarationer
  • Skatteavdrag avseende källskatt stäms av mot inlämnade skattedeklarationer
  • Löner och andra ersättningar stäms av mot lönebesked
  • Intäkter stäms av mot försäljningsrapporter

Kunskap & inspiration

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
KUNSKAP & INSPIRATION
Smartare budgetarbete

Optimera din budgetprocess med Hogias egen ekonomichef Susanna Berggrens främsta tips.

Läs mer