Bidragskalkyl

En bidragskalkyl används för att beräkna lönsamheten för olika handlingsalternativ, produkter, avdelningar eller liknande. Den används främst för kortsiktiga analyser och lämpar sig för att räkna ut lönsamheten på ett sortiment, en produkt, en avdelning eller till exempel ett säljdistrikt. Alla kostnader är inte medräknade i en bidragskalkyl utan man tar enbart med särintäkter och särkostnader till skillnad från självkostnadskalkyler. Skillnaden mellan särintäkterna och särkostnaderna kallas för täckningsbidrag. Täckningsbidraget visar hur mycket produkten ger för att täcka företagets samkostnader och räcka till eventuell vinst. I och med att man bortser från företagets samkostnader i en bidragskalkyl kan man enkelt jämföra med en annan produkts bidrag vilket gör det lätt att välja den produkt som faktiskt ger det högsta täckningsbidraget. Metoden är dessutom enkel och snabb att arbeta med och visar på vad som är lägsta tänkbara pris att sälja en specifik produkt för. Det blir då väldigt enkelt för ett företag att arbeta med en flexibel prissättning.

På engelska: contribution calculation

Kunskap & inspiration

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
KUNSKAP & INSPIRATION
Dessa skatteregler gäller för näringsverksamhet.

Du som driver näringsverksamhet har skattergler som du måste följa, vi listar dem här.

Läs mer