Bokföring

Att bokföra innebär att skriftligt ordna, redovisa, sammanställa och rapportera företagets affärshändelser genom verifikationer; t ex bokföringsorder, kvitto eller faktura. Affärshändelser är i sin tur in- och utbetalningar som direkt påverkar ett företags resultat och ställning. Ordet bokföring kommer från begreppet ”att föra bok”. Alla affärshändelser ska bokföras i nummerordning, kronologisk ordning och efter vilken sorts händelse det är på olika konton. Syftet är att du som företagare ska ha koll på din verksamhet – att du ska kunna följa upp verksamheten och styra den mot de mål som företagets ledning har satt upp. Hur ett företag ska sköta sin bokföring regleras i bokföringslagen (1999:1078). Alla papper och material i bokföringen måste sparas i sju år.

Alla juridiska personer – personer med enskild firma, ett aktiebolag, handelsbolag eller en ekonomisk förening – är enligt lag skyldiga att bokföra.

Dubbel bokföring är när man bokför en affärshändelse i både debet och kredit med lika stort belopp och är det absolut vanligaste systemet för bokföring i hela västvärlden.

På engelska: book-keeping

Kunskap & inspiration

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
Kunskap och inspiration
Automatisera din bokföring

Automatiserad bokföring är redan verklighet och det är kundernas behov av enkla och tillgängliga molnbaserade tjänster som snabbat på utvecklingen.

Läs mer