Automatisera din bokföring med hjälp av robotar

Automatiserad bokföring är redan verklighet och det är kundernas behov av enkla och tillgängliga molnbaserade tjänster som snabbat på utvecklingen.

För oss på Hogia är det OpenBusiness Ekonomi som är vårt moderna ekonomisystem i molnet. Det utvecklas ständigt med tillägg av nya funktioner och integrationer med ytterligare system, både våra egna och från andra leverantörer. Nu jobbar vi även på att utveckla ekonomisystemet med hjälp av maskininlärning där artificiell intelligens lär sig bokföringen efter hand. Det mesta går att automatisera helt enkelt!

Automatisk bokföring online ger realtidsuppgifter och bättre analysunderlag

Redan nu är det manuella arbetet med att bokföra fakturor och betalningar ett minne blott. Idag bokförs fakturor och betalningar samtidigt som de registreras första gången. Med hjälp av uppsatta parametrar lär sig roboten hur du vill att bokföringen ska ske vid återkommande händelser.  

Skillnaden mellan snabbkontering och maskininlärning är att förstnämnda är en mall med samma parametrar varje gång, medan roboten kontinuerligt lär sig att tolka fler parametrar av innehållet i en faktura och kan ge smartare bokföringsförslag.  

När all bokföring sker i samma stund som händelsen uppstår är alla underlag uppdaterade i realtid. Det är en stor fördel för controller-funktionen i verksamheten, som då kan få ännu snabbare analyser och uppföljning av det ekonomiska utfallet. 

Momsautomatik är vardagsmat numera

En av de vanligaste automatiseringarna, som funnits länge, är att bokföringssystemet hjälper dig att räkna ut momsbeloppet och välja rätt momskonto. När det är dags att bokföra periodens moms tillsammans med momsrapporten så ser automatiken till att sammanställa underlaget och bokföra det samtidigt. 

Valutakurser direkt från Riksbanken in i systemet

Valutahantering kan också automatiseras med hjälp av integration med Riksbankens system. Då hämtar systemet aktuell valutakurs och ser till att fakturor konteras och bokförs korrekt. Helt automatiskt! 

När kund- respektive leverantörsfakturan sedan betalas, vanligtvis till en helt annan valutakurs, så hanterar systemet kursvinsten eller kursförlusten som uppstår, och bokför den ihop med betalningen direkt. Tack vare att systemet kommer ihåg den valuta som en gång blivit angiven för en kund- eller leverantörsfaktura, föreslår den samma valuta nästa gång du registrerar en faktura på kunden/leverantören.  

Bankintegrationer skapar helt automatiserade betalningar

Att betala ut löner eller leverantörsfakturor direkt från sitt ekonomisystem utan att ladda ner och upp filer är en grym effektivisering. I OpenBusiness Ekonomi blir det nu verklighet för fler kunder när vi kopplar ihop oss med bankerna. 

Inte nog med att betalningarna är automatiserade, även reskontraavstämningen kan ske automatiskt via matchning av bankhändelser och kund- eller leverantörsfakturor som finns i ekonomisystemet. Samtidigt med avstämning sker bokföringen av fakturorna direkt. En underbar funktion för alla företag med många fakturor. 

Fördelar med automatiserad bokföring

  • Du minimerar risken för räknefel och felstansning när robotar gör jobbet 
  • Du sparar en hel del tid och kan ägna dig åt kontroll och analyser istället 
  • Du får snabbt korrekta rapporter när bokföringen är uppdaterad i realtid

Relaterat

KUNSKAP & INSPIRATION
Augmented Intelligence stöttar användaren.

Genom att automatisera moment ekonomisystemet ger vi användaren möjlighet att fokusera på mer kvalitativa uppgifter

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Få effektiva processer och bättre dataunderlag med AI.

Inom ekonomiområdet är AI på stark frammarsch och digitaliseringen innebär både möjligheter och utmaningar.

Läs mer
Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
EKONOMI
Ekonomisystem för alla behov
NYHETSBREV EKONOMI
Ekonomi-info – insikter, inspiration och tips

Din kunskapskälla som ger dig insikt, inspiration och tips inom ekonomi, redovisning och skatter.

Läs mer